Про Федерацію

Головна Про Федерацію Діяльність УФУ Стратегічні ініціативи Створення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Учасники

Створення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

  Україна знаходиться в зоні ризикового землекористування, коли постійно існують ризики  небезпечних природних явищ та несприятливих погодних умов. Вплив цих ризиків на   результати сільськогосподарського виробництва призводить до значних (до 70% у 2003 році) втрат врожайності, що загрожує стабільності сільськогосподарського виробництва та сталому розвитку аграрного сектора економіки.

  Без державної підтримки такий загальновизнаний ефективний механізм управління ризиками в сільському господарстві як агрострахування все ще знаходиться в Україні на початковому рівні розвитку. Запровадження у 2005-2008 роках державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, незважаючи на всю її непрозорість, неефективність та витратність для сільгоспвиробників, призвело до збільшення співвідношення застрахованої площі до загальної з 2% (2005р.) до 8% (2007р.). Нажаль у 2009-2010 роках надання державної підтримки було припинено.

  Така нерозвиненість системи агрострахування призводить до того, що сільгоспвиробники вимушені відмовлятися від  глибокої спеціалізації як ефективного механізму господарювання та диверсифікувати ризики виробництва шляхом ведення  кількох видів діяльності. Водночас, для забезпечення належного рівня продовольчої безпеки в країні держава вимушена регулярно вдаватися до заходів фінансової допомоги потерпілим сільгоспвиробникам. Витрачаючи значні кошти з державного бюджету, держава покривала лише 10-20% понесених сільгоспвиробниками збитків.

  Очевидно, що такий стан розвитку страхування сільськогосподарської продукції не відповідає своєму основному завданню – управляти ризиками в аграрному секторі для забезпечення стабільності сільськогосподарського виробництва, сталого та ефективного  розвитку аграрного сектора економіки. Це зумовлює необхідність впровадження та розвитку системи, яка забезпечить достатній рівень функціональної взаємодії всіх головних учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою – сільгоспвиробників, страховиків та держави.

  Українська федерація убезпечення підтримує ринкову модель розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні, що базується на державно-приватному партнерстві, основні положення якої викладені у презентації. Концептуальні засади такої системи визначені у підготовленому УФУ проекті розширеної Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Після опрацювання з МФК Концепція стала  базою для напрацювання УФУ змін до проекту Закону № 5063 для другого читання.

Розроблена УФУ фінансова модель  дозволяє проаналізувати важливі характеристики системи, зокрема, її фінансову стійкість під впливом значних втрат врожаю, що ґрунтуються на історичних даних.

  На основі Концепції УФУ розробила першу редакцію проекту Статуту Аграрного страхового бюро, а з урахуванням пропозицій інших страховиків та МФК – нову редакцію проекту Статуту АСБУ, яка містить тільки положення, необхідні для опрацювання та сприяння прийняттю нормативно-правових актів щодо створення системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

  Ця модель дозволить запровадити ефективний інструмент державної політики в сфері сільського господарства, який не протирічить вимогам СОТ, послабити системну проблему дефіциту обігових коштів сільгоспвиробників, зменшити навантаження на державний бюджет і зробити такі бюджетні витрати більш прогнозованими та керованими. Буде створено надійний механізм гарантування виконання страховиками зобов’язань перед сільгоспвиробниками за укладеними договорами страхування.

  Використання досвіду та розвинутої територіальної мережі приватних страховиків дозволить заощадити значні кошти на розбудові інфраструктури страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

  Цю модель покладено в основу проекту Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні, розробленої Держфінпослуг за участі об’єднань страховиків у співпраці з МФК. Опрацювавши цей проект,  УФУ було розроблено пропозиції та зауваження до нього, які було надіслано для розгляду Держфінпослуг та страховиками, що виявили намір заснувати АСБУ (лист від 30.08.10. № 2/136).

  УФУ та п’ять страховиків-членів УФУ приймають активну участь у створенні Аграрного страхового бюро України як саморегулівної організації страховиків, які здійснюватимуть страхування сільськогосподарської продукції за державною підтримкою та сприятимуть створенню прозорої, ефективної та надійної системи такого страхування.

  УФУ регулярно інформує громадськість, уповноважені державні органи та учасників ринку про свою позицію і пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази (заява від 15.03.10, прес-реліз від 22.09.10).

  У зв’язку з оприлюдненням підготовленого Міністерством аграрної політики проекту Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні були надіслані заперечення щодо недоцільності створення Державної аграрної страхової компанії. Крім цього, Міністерство аграрної політики було проінформовано про переваги ринкової моделі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.