Про Федерацію

Головна Про Федерацію Діяльність УФУ Стратегічні ініціативи Удосконалення відносин страховиків і банків

Учасники

Удосконалення відносин страховиків і банків

         Ефективні відносини страховиків та банків сприяють сталому розвитку як банківського так і страхового ринків. Тривалий час ці відносини формувалися банками. Вплив ринкових умов, законодавства і органів державної влади був мінімальним.

         Позитивні зміни, які відбулися на банківському ринку, зокрема, підвищення капіталізації банків, запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та сучасних банківських технологій, стандартів корпоративного управління, системи управління ризиками суттєво змінили і відносини банків із страховиками.

         Враховуючи, що страховий ринок за основними показниками відстає від банківського, а державне регулювання страхового ринку - від державного регулювання банківського ринку, при виборі партнерів банки запровадили власні системи оцінки страховиків та якості страхових продуктів. Відповідно - зросла і пов’язана з цим кількість конфліктних ситуацій та скарг до органів державної влади. 

(Лист до Держфінпослуг Про регулювання відносин страховиків з страховими посередниками та вигодонабувачами  ) (додаток до листа)

         Враховуючи наведене, Українська федерація убезпечення доклала значних зусиль для розбудови ефективних відносин страховиків та банків. З цією метою, зокрема було:

         запропоновано включити відповідні положення до антикризового проекту (Витяг з законопроекту);

         розроблено та внесено на розгляд Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Держфінпослуг проект спільного рішення цих відомств (Проект);

розроблено та внесено на розгляд Держфінпослуг проект Розпорядження .

         З огляду на те, що необхідні рішення органів державної влади не було прийнято, УФУ було розроблено пропозиції щодо суттєвих умов договору про співробітництво між страховиками та банками, та після інтенсивних переговорів між страховиками та банками, з урахуванням рекомендацій Антимонопольного комітету України, розроблено проект Кодексу професійної етики у сфері відносин страховиків та банків (Текст Кодексу).

        Ці зусилля увінчались підписанням 12 квітня 2011 року Українською федерацією убезпечення, Лігою страхових організацій, асоціацією «Український кредитно-банківський союз», ПАТ «Альфа-Банк», ЗАТ «ОТП Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «УкрСиббанк», ЗАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», НАСК «Оранта», ПАТ СК «Універсальна», ПАТ «СК «АХА Страхування», ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ВАТ «Українська пожежно-страхова компанія», АТ«Страхова компанія Інгосстрах» та ПрАТ «СК «УНІКА» Правил співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням.

       З метою покращення якості надання фінансових послуг, вирішення спорів між  банками та страховиками,  які приєднались до Правил співробітництва, а також захисту прав споживачів фінансових послуг Асоціацією «Український кредитно-банківський союз», Асоціацією «Страховий бізнес» та Українською федерацією убезпечення 16 грудня 2011 року підписано Процедурні правила урегулювання спорів у зв’язку недотриманням умов Правил співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням (формат .doc)

?