Про Федерацію

Головна Про Федерацію Діяльність УФУ Стратегічні ініціативи Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки

Учасники

Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки

  В умовах посилення відкритості української економіки  все більшої актуальності набувають питання конкурентоспроможності українського страхового ринку та  реформування страхової галузі.

  Водночас, рівень її розвитку не відповідає зростаючим потребам національної економіки та масштабам реформ у соціальній сфері. У структурі валового внутрішнього  продукту частка класичного страхового ринку є невиправдано малою і складала у 2009 році  близько  0,9 відсотків, в той час як середньосвітовий показник -7 відсотків.

  При цьому, держава не здійснила жодного заходу  не тільки щодо запобігання та протидії негативному впливу фінансової кризи на страховий ринок, а й щодо подолання наслідків кризи на цьому ринку. Таке ставлення держави, є наслідком недооцінювання вагомої суспільної ролі, яку може і повинно відігравати страхування в Україні, і яку воно відіграє в розвинутих країнах.

  Досконалий рівень захисту людини, суб’єктів економічної діяльності та держави від наслідків випадкових подій, уникнути яких, на жаль, в сучасному світі неможливо,  створення умов для соціального  захисту людиною себе і своєї родини, формування довгострокового інвестиційного ресурсу для підтримки сталого розвитку економіки, стабільність державних фінансів як результат дії ефективної системи управління ризиками із широким застосуванням інструментів страхування - ось далеко не повний перелік втрачених суспільством можливостей.

  В цих умовах вкрай необхідно глибоко осмислити події останніх років, оцінити реальний стан страхового ринку та, уникаючи помилок минулого, визначити шляхи його подальшого розвитку, залучивши до цієї роботи якнайширше коло фахівців, експертів, громадськості, які не тільки  зацікавлені у прийнятті якісного документа, а й мають багато напрацювань у відповідних сферах.

  Важливо також ретельно проаналізувати й світовий досвід з відповідних питань, в тому числі й досвід наших найближчих сусідів. Наприклад, чому навіть країни, які тільки нещодавно монополізувавши  ринки та створивши їх державних операторів, застосовуючи примус і державний протекціонізм, сьогодні відновлюють дію ринкових механізмів.

  Українською федерацією убезпечення протягом останніх декількох років напрацьовано десятки пропозицій, в тому числі у вигляді конкретних проектів законів, концепцій, рішень органів державної влади з питань оздоровлення страхового ринку України та його подальшого розвитку, оновлення законодавства про страхування, протидії та подолання наслідків фінансової кризи на цьому ринку. Всі ці пропозиції та документи спрямовані на розбудову в нашій державі прозорого, конкурентоспроможного страхового ринку європейського зразка, з високим рівнем якості послуг та захисту прав споживачів.

  УФУ завершило роботу над власним проектом Стратегії розвитку страхового ринку України в 2012-2021 роках, метою якої є відродження первинної ролі страхування як суспільно-корисної функції захисту майнових інтересів громадян, суб’єктів економічної діяльності та держави на основі розбудови конкурентоспроможного, відкритого, платоспроможного, оснащеного найсучаснішими інфраструктурою, технологіями страхового ринку, з привабливим та широким асортиментом якісних страхових послуг та інструментів, гарантованим рівнем захисту прав споживачів та сучасними методами регулювання і нагляду із залученням інститутів саморегулювання.

  Досягнення мети Стратегії є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової економічної політики держави у фінансовій сфері.

  У зв’язку з наведеним Загальними Зборами Членів Асоціації «Українська федерація убезпечення» схвалено проект Стратегії розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки  та прийнято рішення ініціювати її широке обговорення з залученням органів державної влади, представників інститутів громадянського суспільства, що діють у фінансовому секторі, міжнародних організацій та експертів.

Презентація Стратегії (формат PPS)

Текст Стратегії українською (формат PDFформат DOC)

Текст Стратегии на русском (.PDF.DOC)

Ukrainian Insurance Market Development Strategy for 2011-2020 (.PDF.DOC)

 Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу Української федерації убезпечення:
Україна, 03049
м.Київ, вул.П.Ніщинського, 6
тел./факс.: +38 (044) 520-18-94
e-mail:  office@ufu.org.ua

 Please send your remarks and suggestions concerning the project at the following address of the Ukrainian federation on insurance:
6 P. Nishchinskoho Street, Kyiv
03049, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 520-18-94
e-mail: office@ufu.org.ua

 

?