Про Федерацію

Головна Про Федерацію Загальна інформація Статут

Учасники

Статут


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

5. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

6. ЗАСНОВНИКИ АСОЦІАЦІЇ

7. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЄЮ ТА КОНТРОЛЮ

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

10. ПРЕЗИДІЯ ТА ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

11. ДИРЕКЦІЯ ТА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦІАЦІЇ

13. ДОРАДЧІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15. МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ