Про Федерацію

Головна Про Федерацію Апеляційна комісія Загальна інформація

Учасники

Загальна інформація

    З метою покращення якості надання страхових послуг компаніями – членами УФУ, захисту прав споживачів таких послуг з січня 2011 року в  Українській федерації убезпечення  запроваджено систему розгляду скарг на дії страховиків – членів Федерації.

    Примірний зразок скарги щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги (формат .doc)  

    Страхувальник, інша фізична або юридична особа, яка вважає порушеними свої права та інтереси, може безкоштовно, у встановленій формі, звернутися до Дирекції УФУ зі скаргою на  компанію - члена УФУ – учасника цієї системи.  Дирекція УФУ проводить реєстрацію та попередню перевірку скарг у порядку їх надходження, аналізує матеріали,  проводить консультації із Заявником та Відповідачем, у разі необхідності запитує додаткову інформацію в Заявника, Відповідача, інших осіб,  вживає заходів щодо опрацювання  із Заявником або його уповноваженою особою та Відповідачем взаємоприйнятного рішення щодо предмету скарги, а у разі неможливості досягнення такого рішення передає скаргу на розгляд до Апеляційної комісії УФУ.

    Апеляційна комісія УФУ, склад якої сформовано з представників від кожного члена УФУ та затверджено на Загальних зборах, розглядає скарги на дії компанії - члена УФУ щодо порушення прав та інтересів Заявника, передбачених законодавством.

    Розгляд скарги проводиться за участю представників Відповідача та, при необхідності, Заявника або уповноваженої ним особи. Рішення  Апеляційної комісії є остаточним та обов’язковим для виконання страховиком-членом УФУ.

 

Положення про розгляд скарг фізичних осіб на дії страховиків - Членів УФУ (формат .doc)