Запитання-відповіді

Головна Запитання-відповіді

Учасники

Запитання-відповіді

Чи справедливий позов страхової компанії на відшкодування матеріальної шкоди учасником ДТП, якщо обидва транспортні засоби застраховані? Дякую.

   Відповідно до частини першої статті 993 Цивільного кодексу України до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки. Зміст зазначеної статті Цивільного кодексу України дублює положення статті 27 Закону України «Про страхування».

   В листі Верховного суду Україні від 19.07.2011 р. «Cудова практика розгляду цивільних справ, що виникають з договорів страхування»  зазначено, що  коли дії третьої особи, якими страхувальнику спричинені збитки, є страховим випадком, то у такого потерпілого (страхувальника за договором страхування) є дві можливості відшкодування шкоди: за рахунок безпосереднього заподіювача шкоди; за рахунок страховика шляхом отримання страхового відшкодування. Право вибору належить самому потерпілому. При переході права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика нового зобов’язання із відшкодування збитків не виникає — відбувається заміна кредитора: потерпілий (а ним є страхувальник або вигодонабувач) передає страховику своє право вимоги до особи, відповідальної за спричинення шкоди. Внаслідок цього страховик виступає замість потерпілого.

 

   Спочатку на сайті ПрАТ "УІСК Інвестсервіс" побачив інформацію про членство цієї компанії,окрім МТСБУ-ще й у Ваших лавах. Згодом знайшов підтвердження цьому факту й на сторінці УФУ,зокрема у розділі "Новини федерації"(стаття про систему розгляду скарг).  Оскільки у даному матеріалі задекларований намір захищати законні права та інтереси споживачів-страхувальників від недобросовісної діяльності компаній-надавачів послуг,зокрема членів УФУ - перед зверненням до суду  хотілось би використати всі можливі важелі впливу на неродивого страховика.  Щось прокоментуєте-порадите? Чи необхідне звернення офіційне(письмово,з відповідним підтвердженням,на ім’я президента УФУ)?  З повагою страхувальник АТ "ПРОСТО-страхування".

   З січня 2011 року в  Українській федерації убезпечення  запроваджено систему розгляду скарг на дії страховиків – членів Федерації. Така система є можливістю позасудового врегулювання спорів, що виникають, зокрема,  між страхувальниками та страховиками - членами УФУ та створена  з метою покращення якості надання страхових послуг компаніями – членами УФУ та захисту прав споживачів цих послуг. Відповідно до затвердженого Загальними Зборами УФУ Положення про розгляд скарг на дії страховиків - Членів УФУ для розгляду таких скарг в УФУ створена Апеляційна комісія, яка є органом управління Федерації та рішення якої є обов’язковим для страховиків – членів УФУ.

   Загальними Зборами УФУ 28.10.2011 р. прийнято рішення виключити ПрАТ «УСК «Інвестсервіс» із УФУ. Тому, на сьогодні в органів управління УФУ відсутні будь-які правові важелі впливу щодо скарг на дії ПрАТ «УСК «Інвестсервіс».

   Водночас, зауважуємо, що у певних випадках, зокрема у випадках банкрутства юридичних осіб, звернення до суду із заявою про порушення прав у найкоротший термін з моменту можливого порушення підвищує шанси на задоволення заяви позивача.

 

  21.12.2011г. я получила кредит в компании "ОТП Кредит" на сумму 1201,00 грн.. сроком на 6 календарных месяцев, которая была застрахована вашей компанией. 28.12.2011г я выплатила 1313,05грн (сумма согласована с работником "ОТП Кредит"). Кредит погашен, страховкой не воспользовалась. Есть ли у меня сумма к возврату? Как осуществить возврат?

   Статтею 28 Закону України «Про страхування» регулюються питання припинення дії договору страхування. Цією статтею передбачено, що дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника, якщо це передбачено умовами договору страхування; про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. Тобто, з огляду на наведені положення Закону України «Про страхування» у разі якщо укладений Вами договір страхування чинний та ним передбачена можливість його дострокового припинення і умови такого припинення щодо строків звернення на цей час можливо виконати, Ви не обмежені у праві звернутись до страховика з відповідним повідомленням. У такому випадку сума до повернення має бути розрахована у відповідності до положень частини п’ятої статті 28 Закону України «Про страхування», згідно з якою у разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

   Чому при оцінці експертом ОРАНТА збиток від ДТП був оцінений у 55000 гривень, на виплату нарахували лише 3000 гривень

    Шановний пане! Інформації наведеної у Вашому повідомленні недостатньо для відповіді. Крім того,з огляду на статутні завдання УФУ, така відповідь може бути надана за процедурою розгляду скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги. Якщо Ви вважаєте свої права та інтереси, що випливають з закону та/або договору страхування, порушеними у зв’язку із наведеними у Вашому повідомленні обставинами, Ви можете звернутися до УФУ з відповідною скаргою. З порядком подання та розгляду скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги можна ознайомитись на нашу сайті у розділі «Споживачу страхових послуг» - «Апеляційна комісія».

   Яким чином можна проглянути спеціалізовану звітність, а саме звіт про доходи й витрати ВАТ НАСК "Оранта"?

   Українська федерація убезпечення об’єднує вісімнадцять провідних компаній, які працюють на класичному страховому ринку України. ВАТ НАСК "Оранта" є одним з ініціаторів створення УФУ та активним її членом. Страховиками - членами УФУ на виконання визначених Статутом УФУ завдань щодо: забезпечення прозорості діяльності Учасників Асоціації; впровадження положень «Солвенсі 1» та «Солвенсі 2»; забезпечення впровадження Учасникам Асоціації в свою діяльність міжнародних стандартів фінансового обліку і проведення ними міжнародного аудиту затверджена Стратегія та Політика розкриття інформації (Додаток 1, 6-10, 12, 13). Відповідно до зазначених Стратегії та Політики розкриття інформації на офіційному веб-ресурсі УФУ в розділі «Статистика» розміщується 49 показників діяльності страховиків-членів УФУ, розрахованих на підставі звітності страховиків, які дають повноцінне уявлення про фінансовий стан компаній. Також у цьому розділі можна ознайомитись з порядком і особливостями розрахунку оприлюднених показників та зведеною звітністю членів УФУ (Non-Laif), в тому числі із зведеним балансом страховиків – членів УФУ. Оприлюднення Українською федерацією убезпечення звітів про доходи і витрати страховиків – членів УФУ не передбачено Стратегією та Політикою розкриття інформації та будь-якими іншими затвердженими в УФУ документами. Питання оприлюднення інформації страховиками також регулюється Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», а у відповідних випадках Законом України «Про акціонерні товариства». За повідомленням НАСК «Оранта» річна звітність компанії за 2010р., в тому числі звіт про доходи й витрати, опублікована в газеті "Бізнес Ревю" №19 від 09/05/2011, стор.8.

    Подскажите пожалуйста, законно ли требование страховой компании о предоставлении справки о возбуждении уголовного дела по факту повреждения моего авто третьими лицами?

   Статтею 16 Закону України «Про страхування» встановлені обов’язкові умови договору страхування та передбачено, що договори страхування укладаються відповідно до правил страхування. Відповідно до статті 17 Закону України «Про страхування» правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування. Правила страхування повинні містити, зокрема, перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку. Зазвичай, правилами страхування в переліку документів, що підтверджують настання страхового випадку, передбачається довідка компетентного органу. За наявності таких положень страховики на практиці з метою підтвердження страхового випадку висувають вимоги щодо надання довідки компетентного органу. Така довідка, за своєю юридичною суттю, засвідчує факт звернення до компетентного органу із заявою про пошкодження третіми особами майна страхувальника та розглядається страховиками, як опосередковане підтвердження настання страхового випадку. Водночас, така довідка в залежності від наявності чи відсутності складу злочину може містити інформацію як про порушення, так і про відмову в порушенні, кримінальної справи за фактом пошкодження автомобіля страхувальника третіми особами. Згідно зі статтею 20 Закону України «Про страхування » страховик зобов'язаний ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування. Як правило, договір страхування містить вказівку про те, що страхувальник ознайомлений з правилами страхування. Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Згідно із статтею 629 Цивільного кодексу України договір є обов’язковим для виконання сторонами. Тобто, підписуючи відповідний договір, сторони погоджуються з умовами передбаченими таким договором. Враховуючи викладене, вимога страховика про надання страхувальником довідки компетентного органу щодо порушення кримінальної справи за фактом пошкодження транспортного засобу третіми особами є законною у разі, якщо така вимога ґрунтується на правилах страхування, договорі страхування і такий договір укладений на підставі та з дотриманням вимог статей 16, 17 та 20 Закону України «Про страхування».

Запитати