Новини

Головна Новини Професійний погляд Огляд ринку небанківських фінансових послуг України за показниками фінансової звітності за 2017 рік

Огляд ринку небанківських фінансових послуг України за показниками фінансової звітності за 2017 рік

13.11.2018
Українська федерація убезпечення
Вячеслав Перепелиця - заступник Генерального директора Української федерації убезпечення

Сьогодні точаться жваві дискусії з приводу доцільності та напрямів реформування ринку небанківських фінансових послуг. Зокрема, висловлюються думки про недоцільність реформування цього ринку в частині передачі регулювання та нагляду за частиною ринку до НБУ (так званий проект СПЛІТ).

На наш погляд буде корисним розглянути стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг за показниками річної фінансової звітності, які Нацкомфінпослуг почала оприлюднювати у формі відкритих даних. Нажаль, оприлюднено звітність не всіх фінансових установ, що перебувають в реєстрі.

За даними фінансової звітності в 2017 році ринок демонстрував вражаючі показники зростання.

 

* за даними Нацкомфінпослуг: Огляд ринків https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html,

Показники діяльності за даними фінансової звітності https://www.nfp.gov.ua/ua/Osnovni-pokaznyky-diialnosti-nebankivskoi-finansovoi-ustanovy-na-osnovi-podanoi-neiu-zvitnosti.html

 

Обсяг фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями (ФК) та іншими кредитними установами (ІКУ) та юридичними особами публічного права (ЮОПП) зріс у 2 рази та сягнув майже 230 млрд.грн. При цьому, певні види фінансових послуг, що надаються ФК, ІКУ та ЮОПП, показали у 2017 році дуже стрімке зростання:

- операції з обміну валют - майже у 72 рази (з 0,4 млрд.грн. до 30,2 млрд.грн.);

- надання коштів у позику, в т. ч. на умовах фінансового кредиту – майже у 4 рази (з 5,8 млрд.грн. до 26,9 млрд.грн.);

- надання гарантій і поручительств –  у 2 рази (з 2,0 млрд.грн. до 5,5  млрд.грн.);

-        операції ФФБ та ФОН – у 2 рази (з 12,0 млрд.грн. до 25,0 млрд.грн.);

- надання послуг факторингу –  на 85,7% (з 16,9 млрд.грн. до 31,3  млрд.грн.);

- операції з переказу грошових коштів – на 53,3% (з 70,3 млрд.грн. до 107,8 млрд.грн.)

На страховому ринку обсяг валових страхових премій у секторі Life зріс за рік на 6% до 2,9 млрд.грн, а в Non-Life зріс  на 25% до 40,5 млрд.грн.

Страховий ринок займає значну частку ринку небанківських фінансових послуг - 51% в обсязі власного капіталу, 33% в активах, 8% в обсязі наданих послуг, 38% в витратах на оплату праці, 85% в податку на прибуток. Відповідно, аналіз стану ринку страхування може бути корисним для прояснення ситуації щодо доцільності чи недоцільності реформування небанківського ринку фінансових послуг.

В пресі висвітлюється багато різних думок з приводу можливого впливу процесу реформування на страховий ринок, зокрема, що СПЛІТ вигідний лише великим страховикам і страховикам з іноземним капіталом, що малий та середній бізнес працює стабільно, виконує свої зобов’язання перед страхувальниками і не потребує кардинальних, реформаторських змін в регуляторному середовищі.

Для прояснення цих питань пропонуємо Вашій увазі невелике аналітичне дослідження страхового ринку України. Ми спробували проаналізувати структуру страхового ринку, застосувавши для кластерізації визначені законодавством критерії віднесення підприємств до мікро, малих, середніх та великих, а також специфічні для страховиків показники - рівень чистих страхових виплат та рівень перестрахування. В результаті ми дійшли висновку про недоцільність розподілу страховиків за розміром та джерелом походження капіталу. Заходи, спрямовані на реформування ринку, мають враховувати перш за все різницю в якості надання послуг, а також чи ведуть компанії діяльність, що не відноситься до страхування в класичному розумінні.

При підготовці аналітики ми використовували оприлюднену Нацкомфінпослуг у формі відкритих даних інформацію щодо окремих показників фінансової звітності за 2017 рік. Також ми провели групування страховиків відповідно до визначених ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” критеріїв віднесення підприємства до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств. В якості критерію ми використовували показник річного чистого доходу від реалізації послуг (для страховиків це чисті зароблені страхові премії), за яким:

великі    – понад 40 млн.Євро (1 200 млн.грн. за курсом НБУ за 2017 р. 30 грн./Євро);

середні – від 8 до 40 млн.Євро (від 240 до 1 200 млн.грн.);

малі        – від 0,7 до 8 млн.Євро (від 21 до 240 млн.грн.);

мікро     – до 0,7 млн.Євро (до 21 млн.грн.).

 

Страховий ринок Non-Life у 2017 році

 

 

Середній рівень чистих виплат у середніх, малих та мікро компаній майже однаковий. Водночас, при більш детальному аналізі рівня виплат показники в межах кожної групи дуже різняться від середньої величини. Так, 72 компанії (3 середні, 8 малі, 61 мікро) (30%) сектору Non-Life мають показник рівня страхових виплат менше 1% !!!, водночас, у 22 компаній (1 велика,  2 середні, 8 малі, 11 мікро)  (біля 10%) цей показник перевищує 60%.

За показниками 2017 року до великих віднесено одну компанію. Вона має рівень чистих страхових вилат 64%.

Серед середніх компаній три мають цей показник менше 1%.

Не набагато краща картина у маленьких компаній – у  8 страховиків рівень виплат менше 1%.

Проте більшість компаній з рівнем виплат менше 1% - це мікро підприємства.

Схожа диференціація виявилася і по відношенню до перестрахування.

При цьому, 25 компаній (1 середня, 7 малі, 17 мікро) (10%) сектору Non-Life віддають у перестрахування більше 70% підписаних ними премій. Вся ця група з 13,3 млрд.грн. підписаних премій передала в перестрахування 12,6 млрд.грн. (94,5%).

 

Враховуючи такі значні розбіжності у показниках ми розділили компанії Non-Life на дві групи:

умовно “класичні” – з рівнем чистих страхових виплат не менше 20%, рівнем перестрахування не більше 70%;

умовно “некласичні”– з рівнем чистих страхових виплат менше 20%, рівнем перестрахування  більше 70%.

Ми використовуємо для цих двох груп поняття “класична частина” (“класика”) та “некласична частина” (“некласика”).

Показники цих двох груп суттєво різняться за обсягом чистих виплат, в той же час за загальним обсягом підписаних премій показники класики і некласики майже однакові.

В розрізі груп компаній ці показники мають такий вигляд:

Відповідно до ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” страховиків віднесено до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Незважаючи на те, що за обсягом підписаних премій класична і некласична частини сектору Non-Life майже рівні, їх внесок у суспільний інтерес дуже різний. Наприклад, класика несе 93% всіх витрат сектору Non-Life з оплати праці та 74% витрат з податку на прибуток.

Непросте питання, що дискутується останнім часом на страховому ринку – чи достатньо у страховиків капіталу для забезпечення фінансової стійкості при веденні страхової діяльності.

Нажаль, показники фінансової звітності не дозволяють отримати пряму відповідь на це питання. Нами проведено умовне порівняння розміру активів, що відповідають вимогам статті 31 ЗУ “Про страхування”, із загальним обсягом активів балансу, обсягом страхових резервів та вимогами до капіталу у розмірі 30 млн.грн. Результати показали, що не у всіх компаній (як класики так і некласики) достатньо активів, що відповідають ст.31 для покриття страхових резервів та вимог до капіталу у розмірі 30 млн.грн.

Загалом, 50 компаній класики і 35 компаній некласики виконують цей норматив.

За нашою оцінкою додаткове залучення капіталу (в разі незменшення обсягу ризиків, що залишаються на власному утриманні) мають провести 54 компанії класики і 100 компаній некласики. Загалом класична частина має залучити близько 1 038 млн.грн. (38,3 млн.$), а компанії некласичної частини 2 419 млн.грн. (89 млн.$). Всього – близько 3 457 млн.грн. (128 млн.$ за середнім курсом за 2017 рік 27,07 грн/$).

Висновки.

1. Ринок страхування в Україні характеризується значною неоднорідністю, прояв якої ми відчуваємо в різних аспектах та сферах.

Насамперед - у відношенні до якості надання страхового захисту споживачам страхових послуг. Показовим є те, що за результатами фінансової звітності за 2017 рік 72 компанії (3 середні, 8 малі, 61 мікро) (30%) сектору Non-Life мають показник рівня страхових виплат менше 1% !!!, водночас, у 22 компаній (1 велика,  2 середні, 8 малі, 11 мікро)  (біля 10%) цей показник перевищує 60%.

По-друге – в участі у схемах перестрахування. 25 компаній (1 середня, 7 малі, 17 мікро) (10%) сектору Non-Life віддають у перестрахування більше 70% підписаних премій. Вся ця група з 13,3 млрд.грн. підписаних премій передала в перестрахування 12,6 млрд.грн. (94,5%).

У секторі Life 7 компаній (понад 20%) не отримували страхових внесків (не підписували новий бізнес).

Така неоднорідність ринку відповідно проявляється і в різному баченні та різних підходах до концептуальних питань розвитку страхового ринку, зокрема, щодо вимог до регулювання та нагляду, платоспроможності, капіталу, розкриття інформації тощо.

2. Тверження, що майже всі середні, маленькі і мікропідприємства надають якісний страховий захист клієнту, не в повній мірі підтверджується даними звітності. У складі “некласичної частини” ринку Non-Life 135 компаній (з 239), з яких 5 середніх,  20 малих і 110 мікро.

3. Недоцільно акцентувати увагу на поділі страховиків на компанії з вітчизняним капіталом та компанії з іноземним капіталом. Компанії з вітчизняним капіталом є як у складі “класичної частини” ринку, так і “некласичної”. Водночас у складі “некласики” відсутні компанії з іноземним капіталом.

4. Слід звернути увагу на 72 компанії сектору Non-Life з рівнем чистих виплат менше 1%. Чи займаються ці компанії страхуванням? При значному обсязі підписаних премій (майже 10,5 млрд.грн, біля 25% від усього обсягу Non-Life) та такій значній маржинальності (операційній прибутковості) страхової діяльності (лише 1,5 млн.грн. чистих виплат) вони чомусь не звітують про значні обсяги прибутку, а 29 компаній з 72 взагалі показали збиток. За даними звітності вони також не несуть значні витрати зі сплати податку на прибуток (лише 10% від сплаченого сектором Non-Life) та з оплати праці (лише 2% від таких витрат всього сектору Non-Life).

5. Також постає питання докапіталізації значної кількості компаній (54 компанії класики і 100 компаній некласики), якщо вони не планують зменшувати обсяги страхової діяльності. Враховуючи особливу “чутливість” цього питання, доцільним є поступове запровадження вимог до капіталу протягом відповідного перехідного періоду.

КОМЕНТАРІ (0)