Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення пропонує застосувати «право вето» на ПЗУ р.№ 9260

Українська федерація убезпечення пропонує застосувати «право вето» на ПЗУ р.№ 9260

28.11.2018
Українська федерація убезпечення

    Українська федерація убезпечення звернулась до Президента Украхни у зв’язку з прийняттям в цілому Верховною Радою України проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» р. № 9260 (надалі – Проект 9260).

    Під час опрацювання таблиці поправок на друге читання Проекту 9260 нами було виявлено наявність змін до Податкового кодексу України ((поправки -27- та -122-), які стосуються комісійної винагороди страховим посередникам, а саме збільшення фінансового результату до оподаткування страховика на позитивну різницю між сумою комісійної винагороди, сплаченої посередникам та іншим особам і розміром такої винагороди, що буде визначено Нацкомфінпослуг за погодженням з Мінфіном (доповнення ПКУ новим підпунктом 14.1.125-1 та абзацом третім підпункту 141.1.3 пункту 141.3 статті 141).

   Зазначені зміни до Податкового кодексу України не були предметом розгляду під час опрацювання та прийняття Проекту 9260 за основу, проте  були враховані Комітетом Верховної Ради України з питань податкової та митної політики під час доопрацювання зазначеного проекту до другого читання для прийняття його у цілому.

  На нашу думку при підготовці таких суттєвих змін до податкового законодавства у сфері страхування слід дотримуватися принципу передбачуваності, відповідно до якого зміни готуються заздалегідь, обґрунтовуються належним чином та обов’язково обговорюються з учасниками ринку. Недотримання цього принципу майже завжди призводило до непередбачуваних наслідків для учасників ринку.

      В частині першій статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» встановлено, що пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою України за основу. 

         Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

        Враховуючи викладене, вважаємо, що прийняття Проекту 9260 у другому читанні та в цілому з урахуванням поправок, які не були предметом розгляду під час опрацювання та прийняття Проекту 9260 за основу, є порушенням Конституції України та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

 Щодо суті запропонованих змін, вважаємо що такі зміни є нічим іншим, ніж втручанням в господарську діяльність страховиків, їх прийняття спричинить зміну бізнес-моделей страховиків та матиме непрогнозовані наслідки для ринку.

   Запропоновані зміни в оподаткуванні операцій зі страховими посередниками та іншими особами, що надають послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, нажаль підготовлені без дотримання принципів прозорості та передбачуваності, на відміну від пропозицій УФУ до ПКУ щодо особливостей оподаткування страховиків, які майже в повному обсязі були враховані та запроваджені з 2015 року і які показали свою ефективність як для класичного страхового ринку, так і для бюджету країни. З того часу були неодноразові спроби змінити у гірший бік податкове законодавство в частині оподаткування страховиків, але ці спроби були невдалими, зокрема, завдяки і нашим обґрунтованим запереченням.

   Враховуючи викладене, УФУ категорично  заперечує проти внесення, на підставі прийнятого в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» р. № 9260,  змін до Податкового кодексу України в частині доповнень його новим підпунктом 14.1.1251 та абзацом третім підпункту 141.1.3 пункту 141.3 статті 141.

    З огляду на зазначеним, пропонує під час підписання прийнятого в цілому проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» р. № 9260  в частині положень щодо доповнення Податкового кодексу України новим підпунктом 14.1.1251 та абзацом третім підпункту 141.1.3 пункту 141.3 статті 141 (поправки -27- та -122-), застосувати відповідно до пункту 30 статті 106 Конституції України «право вето»  у зв’язку із невідповідністю процедури їх прийняття частині першій статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та статті 19 Конституції України.  

КОМЕНТАРІ (0)