Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення підтримує створення ефективної системи агрострахування в Україні

Українська федерація убезпечення підтримує створення ефективної системи агрострахування в Україні

22.09.2010
Українська федерація убезпечення

На сьогодні вже не викликає сумніву те, що без ефективної системи управління ризиками сучасне агровиробництво неможливе, а головною складовою такої системи в сільському господарстві є страхування сільськогосподарської продукції.

Також, неможливо розвивати страхування сільгосппродукції в Україні, як  і в будь-якій іншій країні без  державної фінансової підтримки, створення стандартизованих страхових продуктів, єдиних тарифів, жорстких вимог до перестрахування, в тому числі на міжнародних ринках, єдиного порядку врегулювання збитків.

  Українська федерація убезпечення усвідомлює, що розбудова ефективної системи страхування сільськогосподарської продукції обов’язково потребує  об’єднання ресурсів і зусиль держави, агровиробників та страховиків та збалансування їх інтересів. Саме тому УФУ підтримує  зусилля Держфінпослуг, спрямовані на розвиток в Україні такої системи, зокрема, побудови реальної моделі державно-приватного партнерств, які знайшли відображення в оприлюдненому  Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 13.08.2010 р. проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні». Водночас, з метою удосконалення проекту Концепції, Українська федерація убезпечення пропонує внести зміни до деяких її положень, які покращать якісні характеристики створюваної системи страхування сільськогосподарської продукції, зокрема, щодо підвищення її прозорості та фінансової стійкості.

  Страховики, які накопичили значний досвід провадження класичного страхування сільськогосподарської продукції та здійснення перестрахування цих ризиків на міжнародних ринках, ініціюють створення Аграрного страхового бюро України. Для забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу до складу Координаційної ради Бюро мають увійти представники Міністерства аграрної політики України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України разом з представниками агровиробників та страховиків.

  Саме Координаційна рада Бюро, як саморегулівної організації під державним наглядом, відповідно до закону могла б підтримувати баланс інтересів учасників та визначати відповідні «правила гри» на цьому ринку,  забезпечувати нагляд і контроль за їх дотриманням для стійкого та стабільного функціонування системи страхування сільськогосподарської продукції.

  Однак, існує інший погляд на розвиток агрострахування, який викладено в оприлюдненому  Міністерством аграрної політики України 06.08.2010 р.  проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні». У цій Концепції передбачено, що держава безпосередньо бере на себе функції провадження підприємницької діяльності шляхом створення Державної аграрної страхової компанії.

  Українська федерація убезпечення вважає, що створення ДАСК суперечить принципам державно-приватного партнерства, покладає на державу здійснення  невластивих їй функцій при вже існуючій страховій інфраструктурі у приватному секторі, вимагає від держави не тільки приймати великі за обсягом ризики, але й витрачати значні бюджетні кошти на створення ДАСК, її капіталізацію та покриття збитків від операційної діяльності у несприятливі роки, а тому є неприйнятним.

  Українська федерація убезпечення звернулась до Міністерства аграрної політики України з пропозицією не вносити на розгляд Кабінету Міністрів України оприлюднений  проект його  розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні» та опрацювати єдину концепцію, узгоджену Міністерством, Держфінпослуг, агровиробниками та страховиками,  на основі якої забезпечити розбудову ефективної системи страхування сільськогосподарської продукції.  

 

Українська федерація убезпечення (УФУ) зареєстрована 23 грудня 2008 року.

  Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СГ «ТАС», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ «СК «АХА Страхування», ЗАТ «Європейське туристичне страхування», ПАТ «СК «Оранта-життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ЗАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ЗАТ «СК «QBE Україна», ЗАТ «АСК «ІНГО Україна Життя» та ПрАТ «Фортіс Страхування Життя Україна» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

  Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

КОМЕНТАРІ (0)