Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

27.08.2010
Українська федерація убезпечення

  Президією УФУ схвалено проект змін та доповнень до розпорядження Держфінпослуг від 13 листопада 2003 року N 125 «Про затвердження Положення про застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу», розроблених на виконання Меморандуму від 12 серпня 2010 року між Держфінпослуг і УФУ.

  Зміни та доповнення спрямовані на поглиблення законності, прозорості, передбачуваності діяльності як регулятора так і фінансових установ, деталізацію та регламентацію їх процесуальних прав та обов’язків  на основі балансу інтересів регулятора та фінансових установ.

  Проектом також передбачається особливості взаємодії регулятора та фінансових установ у випадках, коли спори між фінансовою установою та споживачем фінансової послуги випливають виключно з договірних умов або розглядаються в судах.

  Прийняття таких змін дозволить зосередити обмежені ресурси регулятора на вирішенні найважливіших проблем страхового ринку, зокрема, сконцентрувати зусилля на контролі за достовірністю звітності, що надається учасниками ринку фінансових послуг, в тому числі із залученням незалежних аудиторів, та застосуванні заходів впливу у випадках наявності ознак недотримання вимог до платоспроможності, капіталу та коли діяльність фінансової установи несе загрозу суспільним інтересам чи ринку в цілому.

  Крім цього, Президія УФУ схвалила основні завдання та  заходи  щодо подолання та запобігання кризових явищ на страховому ринку, його оздоровлення та виведення на шлях сталого розвитку.  Напрацьовано механізми удосконалення законодавства з питань убезпечення (страхування), якими, зокрема, передбачено розроблення та послідовне запровадження  програмного документа щодо розвитку страхового ринку України на 2010-2020 роки. Реалізація цих механізмів дозволить створити цілісну систему розвитку страхового сектору, як частину державної політики захисту громадян та юридичних осіб від ризиків.

Прийнято рішення направити звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо невідкладного опрацювання відповідними органами виконавчої влади за участю УФУ засад розвитку страхового ринку на середньострокову перспективу та організацію розроблення проектів нормативно-правових актів на його основі, у тому числі й нової редакції Закону України “Про страхування”.

 Президією схвалено зауваження та пропозиції до проекту Податкового кодексу України,  винесеного на всенародне обговорення, які посилюють спрямованість Кодексу на стимулювання підприємства-роботодавця здійснювати соціальний захист фізичної особи шляхом довгострокового страхування життя, медичного та пенсійного страхування, які забезпечують суспільству потужні джерела довгострокового інвестиційного ресурсу.

Запропоновані Українською федерацією убезпечення норми відповідають щонайменше трьом основним  цілям розроблення Кодексу, задекларованим Урядом України, а саме: підвищенню рейтингу України в світі, здатності податкової системи України бути конкурентоспроможною та наближенню норм оподаткування до стандартів європейської спільноти.
Врахування пропозицій УФУ дозволить створити оптимальний порядок оподаткування учасників страхового ринку.

  Схвалено проект Меморандуму про співробітництво між Асоціацією лідерів турбізнесу України та Українською федерацією убезпечення,та надано повноваження для його підписання.

  Дотримання положень Меморандуму дозволить створити взаємовигідні умови співпраці між учасниками туристичного та страхового ринків України, сприятиме чесній конкуренції та покращенню захисту прав споживачів туристичних послуг та послуг страхування, підвищить соціальну відповідальність бізнесу, створить систему гарантування надання туристичних послуг в умовах неплатоспроможності або банкротства туристичного оператора або агента.

 Українська федерація убезпечення зареєстрована 23 грудня 2008 року. Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ЗАТ АСК «ІНГО Україна», АТ «СГ «ТАС» (приватне), ПАТ СК «Універсальна», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», АТ «СК «Оранта-Життя», ЗАТ «Європейське туристичне страхування», ЗАТ СК «АХА Страхування»,  ЗАТ «ПРОСТО-страхування. Життя та пенсія», ЗАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

КОМЕНТАРІ (0)