Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення відзначає важливість суттєвого удосконалення умов провадження обов’язкового страхування автовідповідальності

Українська федерація убезпечення відзначає важливість суттєвого удосконалення умов провадження обов’язкового страхування автовідповідальності

30.08.2010
Українська федерація убезпечення

  Вперше з часу вступу в дію Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у 2005 році відбувся перегляд основних параметрів цього страхування. Тридцятого серпня 2010 року  офіційно опубліковано  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 9 липня 2010 року N 566 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 р. за N 689/17984.
  Розпорядженням, зокрема, встановлено нові розміри базового страхового платежу та коригуючих коефіцієнтів, підвищено  ліміти відповідальності, запроваджено  нові, більш жорсткі, ліцензійні вимоги до страховика, затверджено Положення про єдину централізовану базу даних.
  Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є одним з провідних видів страхування на  класичному ринку України.
  Українська федерація убезпечення підтримує передбачену зазначеним розпорядженням спрямованість на оздоровлення ринку ОСЦПВВНТЗ, підвищення його прозорості та гарантій виконання страховиками їх зобов’язань перед страхувальниками, потерпілими та іншими учасниками ринку.
  УФУ розглядає розроблення та прийняття пакета документів щодо нових умов обов’язкового страхування автовідповідальності, як вияв ефективного  державно-приватного партнерства в особі Держфінпослуг, МВСУ, МТСБУ та страховиків – його членів. З одного боку вартість страхування приведено у відповідність до реальних економічних умов, зокрема, враховуючи рівень інфляції та ризики, а з іншого –  згідно з новими умовами  підвищено розміри страхового відшкодування, рівень доступності страхової послуги, вимоги до платоспроможності та гарантії достовірності звітності страховиків, створено систему оприлюднення показників їх діяльності.
  Водночас, для реалізації в повному обсязі цих документів потрібні значні та невідкладні скоординовані зусилля Держфінпослуг та МТСБУ, а також вжиття додаткових заходів щодо ефективної протидії демпінгу.
  Закликаємо звернути особливу увагу на цю проблему вже сьогодні, використавши для цього всі наявні повноваження Держфінпослуг, МТСБУ та інших органів державної влади. Зокрема, пропонуємо посилити контроль з боку Держфінпослуг за достовірністю звітності страховиків із залученням незалежних аудиторів,  за дотриманням страховиками вимог щодо платоспроможності.
  У такий спосіб буде забезпечено не тільки наближення  законодавства України до європейських стандартів, але і реальне започаткування впровадження в Україні європейських стандартів страхування.
 
  Українська федерація убезпечення зареєстрована 23 грудня 2008 року. Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ЗАТ АСК «ІНГО Україна», АТ «СГ «ТАС» (приватне), ПАТ СК «Універсальна», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», АТ «СК «Оранта-Життя», ЗАТ «Європейське туристичне страхування», ЗАТ СК «АХА Страхування»,  ПАТ «СК «Життя та пенсія», ЗАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».
  Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

КОМЕНТАРІ (0)