Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення ініціює оновлення законодавства

Українська федерація убезпечення ініціює оновлення законодавства

06.09.2010
Українська федерація убезпечення

  Починаючи з 2004 року, класичний страховий ринок демонстрував стабільні темпи зростання. Щорічно  розміри страхових премій класичного страхового ринку збільшувались в середньому на 40 відсотків. В 2008 році розмір страхових платежів вже був у 4 рази вищий ніж в 2005 році. Частка класичного ринку страхування поступово зростала і в 2008 році вже становила 55 відсотків.

  Однак, фінансова криза у 2009 та 2010 роках завдала та продовжує завдавати серйозного удару класичному ринку убезпечення (страхування). В умовах кризи проявилась недосконалість законодавства у сфері страхування, відсутність регулювання багатьох фундаментальних процесів у галузі, неможливість оперативно реагувати на виклики часу, загострилися хронічні проблеми: низькі рівні платоспроможності, капіталізації страховиків та захисту інтересів страхувальників, непрозоре та дискримінаційне державне регулювання, нерозвинутість ринку убезпечення (страхування) життя, низький рівень страхової культури споживачів, низька інституційна спроможність та статус Регулятора, рівень його незалежності.

  Усвідомлюючи необхідність суттєвого підвищення питомої ваги убезпечення (страхування) в Україні, визначення основних завдань та заходів щодо оздоровлення страхового ринку, подолання кризових явищ та виведення страхування на шлях сталого розвитку, Українська федерація убезпечення  дійшла висновку щодо необхідності комплексного оновлення законодавства щодо убезпечення (страхування). Механізми оновлення повинні бути закладені у спеціальному програмному документі (концепція, стратегія, програма тощо), узгодженому Президентом України, Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України.

  В УФУ створено Координаційну раду,  затверджено план дій щодо поетапного  оновлення законів України з питань убезпечення (страхування).

  На першому етапі (2010-2013 рр.)  необхідно не допустити руйнування засад убезпечення (страхування), провести його оздоровлення та збільшити розмір класичного сегменту, який сьогодні складає за розрахунками УФУ близько 60 відсотків від всього ринку убезпечення (страхування). Оздоровлення можливе за рахунок впровадження контролю достовірності звітності страховиків, оцінки розмірів резервів, якості та вартості активів, стандарту обліку договорів страхування, платежів нагляду, процедури передачі страхового портфеля та спрощеної процедури перетворення страховика у страхового посередника, прозорості Регулятора та страховика, міжнародних стандартів фінансової звітності, точкових змін з інших питань (наприклад,  удосконалення порядку застосування заходів впливу, запровадження інституту  «субординованого боргу» та ін.).

  На другому етапі (2013-2016 рр.) необхідно забезпечити  зростання капіталізації ринку, відродження довіри до убезпечення (страхування) та задовільний рівень захисту прав споживачів страхових послуг. Це можливо за рахунок впровадження системи пруденційного нагляду, вимог до акціонерів (учасників), вимог до оцінки вартості активів, нормативів з елементами Solvency ІІ, зокрема, економічної оцінки балансу страховика, систем управління ризиками страховика, вимог до регулятивного капіталу, контролю діяльності осіб, що відповідно до умов договору виконують частину функцій страховика та ін.

  На третьому етапі (з 2016 року) Україна може отримати досконалий захист прав споживачів страхових послуг, сталий розвиток ринку убезпечення (страхування) та здатність запобігати неплатоспроможності як окремих страховиків так і кризовим явищам в секторі убезпечення (страхування) за рахунок впровадження вимог до регулятивного капіталу на підставі системи управління ризиками страховиків (Solvency ІІ).

  І в цьому процесі оновлення законів інтереси держави та інтереси страхового ринку співпадають.

  Здійснення наведених заходів буде неможливим без підвищення інституційної спроможності Регулятора, його фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення,  забезпечення його політичної незалежності, що потребує змін до Конституції України. Українська федерація убезпечення підтримує створення умов для кваліфікованого та ефективного нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг шляхом впровадження найбільш поширеної міжнародної практики щодо створення умов для належного фінансування Уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, зокрема, за рахунок «платежів нагляду». 

  Українська федерація убезпечення направила  звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо  оновлення законів України з питань убезпечення (страхування) та сподівається на підтримку ініціатив щодо створення сучасного законодавства  про убезпечення з боку представників страхового ринку, їх об`єднань, урядових та наукових установ, інших учасників ринку фінансових послуг.

   Українська федерація убезпечення зареєстрована 23 грудня 2008 року. Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ПрАТ АСК «ІНГО Україна», АТ «СГ «ТАС» (приватне), ПрАТ СК «Універсальна», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», АТ «СК «Оранта-Життя», ЗАТ «Європейське туристичне страхування», АТ СК «АХА Страхування»,  АТ «ПРОСТО-страхування. Життя та пенсія», ЗАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ЗАТ «СК «QBE Україна» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

КОМЕНТАРІ (0)