Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення пропонує змінити Правила проведення перевірок Держфінпослуг

Українська федерація убезпечення пропонує змінити Правила проведення перевірок Держфінпослуг

02.11.2010
Українська федерація убезпечення

  Українською федерацією убезпечення прийнято рішення про заперечення внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 № 39 щодо проведення додаткової аудиторської перевірки страховика. Відповідні звернення було надіслано до Держфінпослуг та Держпідприємництва.

  Викладені  в проекті оприлюдненого на сайті Держфінпослуг розпорядження зміни не можуть бути нормою Розпорядження №39, яке регулює надання страховиком періодичної звітності, і не стосується питань, пов’язаних з перевірками.

  Право Регулятора приймати рішення про проведення додаткових аудиторських перевірок  передбачено Законом України «Про страхування» та Положенням про Держфінпослуг. Однак жодним нормативно-правовим актом не встановлено особливості проведення таких перевірок, зокрема, не визначено до компетенції яких посадових осіб чи підрозділу Комісії відноситься прийняття рішень з цих питань, яким вимогам повинні відповідати аудитори, у який спосіб визначається і як оформлюється завдання аудитору на проведення перевірки та вартість його послуг.

  Без відповідей на ці запитання  створюється необмежене поле для корупції і зловживань, дискредитується важливий інструмент оздоровлення страхового ринку України, забезпечення достовірності звітності та вимог щодо платоспроможності страховика.

  Загалом, процедури проведення перевірок регулюються розпорядженням Держфінпослуг від 28 жовтня 2003 року N 96 «Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України».

  Тому Українська федерація убезпечення, з метою належного врегулювання питання щодо проведення додаткової аудиторської перевірки страховика, пропонує внести зміни саме до Розпорядження Держфінпослуг №96 замість змін до Розпорядження №39.

  Зокрема запропоновано, щоб додаткова аудиторська перевірка проводилась виключно в межах інспекції за наявності ознак порушень страховиком законодавства про фінансові послуги, пов’язаних з недотриманням страховиком вимог щодо капіталу, платоспроможності, в тому числі, формування резервів і тільки щодо звітності за останній звітний період.

  Така перевірка повинна призначатись у випадках ненадання страховиком обґрунтованих пояснень щодо відхилення показників його діяльності від середньоринкових значень, перелік та розміри яких визначаються Держфінпослуг.

  Важливо, щоб рішення про проведення додаткової аудиторської перевірки, визначення завдання аудитору приймалося Держфінпослуг, як колегіальним органом, з метою зменшення ризику зловживань і суб’єктивізму.

  Пропонується також у Положенні визначити вимоги до аудиторів, що можуть призначатися для проведення додаткової аудиторської перевірки. Зокрема, такий аудитор повинен мати досвід роботи не менше 5 років та здійснити не менше 10 аудиторських перевірок звітних даних  страховиків, які надавались страховиками до Держфінпослуг відповідно до Порядку складання  звітних  даних страховиків, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 03.02.2004 N 39 протягом останніх 5 років.

  Всі суттєві умови проведення аудиту, зокрема, обсяг перевірки, строки її проведення, ціну послуги та відповідальність аудитора перед страховиком закріпляються тристоронньою угодою між Держфінпослуг, страховиком та відповідним аудитором.

  За результатами проведення додаткової аудиторської перевірки складається  аудиторський висновок та звіт аудитора, які надаються страховику та Держфінпослуг, і, водночас, вносяться до акту інспекції.

  Запропоновані УФУ зміни нормативні зміни не допускатимуть необґрунтованого збільшення адміністративного та фінансового тягаря на страховиків, сприятимуть розвитку в Україні прозорого класичного страхування, його оздоровленню, прозорості та передбачуваності діяльності Регулятора.

КОМЕНТАРІ (0)