Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

08.12.2010
Українська федерація убезпечення

Президія УФУ розглянула підсумки діяльності страховиків-членів Федерації за три квартали 2010 року.

Відзначено головну тенденцію цього періоду, а саме зростання розміру статутного капіталу  на 53%  та додаткового вкладеного капіталу в 11 разів. загальна сума залученого капіталу склала 806 млн.грн.

Валюта балансу членів УФУ, що здійснюють страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя, зросла за звітний період на 0,2 % до 4 196,5 млн. грн. При цьому сума грошових коштів зросла у національній валюті на 9,4% і становить відповідно 31,7% валюти балансу.

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами зменшилась на 11% і склала 30 298 тис.грн., тобто не перевищила суму страхових виплат, що здійснювались в середньому членами УФУ за вісім днів.

Президія УФУ проаналізувала підсумки діяльності страховиків-членів УФУ та за десять місяців  2010 року за видами страхування іншими, ніж страхування життя.

За звітними даними страховиків за десять місяців 2010 року у порівнянні з відповідним періодом 2009 року суми надходжень страхових платежів зменшилися на 2,55 %,  в тому числі зі страхування наземного транспорту на 13,7%. В той же час, надходження за договорами ОСЦПВВНТЗ зросли на 8,82%, страхування іншого майна - на 4,49%, а за договорами особистого страхування на 25,19%. Сума страхових відшкодувань зменшилася майже на 15,3% за рахунок страхування наземного транспорту (-30,25%). Страхові відшкодування з особистого страхування, ОСЦПВВНТЗ та  страхування іншого майна за цей період зросли на 19,84%, 20,70% та майже 11% відповідно.

Загальний рівень виплат за десять місяців 2010 року склав 45,17 %.

Також, Президією  УФУ схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оздоровлення страхового ринку»  (перший етап оновлення законів України з питань страхування), та прийнято рішення надіслати його до Держфінпослуг, де створено робочу групу з опрацювання нової редакції Закону України «Про страхування».

Проект спрямовано на підвищення прозорості органу нагляду та страховика, інституційної спроможності органу нагляду, передбачуваності нагляду, удосконалення порядку застосування заходів впливу, посилення контролю за достовірністю звітності, розширення можливостей для підвищення платоспроможності страховиків, їх капіталізації, підвищення гарантій споживачів у зв’язку з виходом з ринку страховика.   

На виконання положень Меморандуму між Держфінпослуг та УФУ від 12 серпня 2010 року Президією УФУ схвалено проект Положення про розгляд скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги.

Передбачається, що розгляд заяв страхувальників, інших фізичних та юридичних осіб здійснюватиметься Апеляційною комісією, яка створюється Загальними зборами членів УФУ.  До передання заяви на розгляд Апеляційної комісії Дирекція УФУ матиме повноваження  здійснювати процедуру примирення сторін спору. Рішення Апеляційної комісії будуть обов’язковим для виконання страховиками-членами УФУ.

Впровадження системи розгляду скарг відповідно до зазначеного Положення  започаткує розбудову інституту страхового Омбудсмена.

Прийнято рішення  24 грудня 2010 року  провести Загальні зборів членів асоціації «Українська федерація убезпечення».

На Зборах планується заслухати звіт Президії, Президента та Дирекції про діяльність УФУ у 2010 році,  затвердити основні напрямки діяльності федерації на 2011 рік та переобрати органи управління - Президію, Президента, Ревізійну комісію Федерації.

На Зборах буде  також розглянуто питання щодо затвердження Положення про розгляд скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги  та обрано склад Апеляційної комісії Федерації.  

КОМЕНТАРІ (0)