Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

21.01.2011
Українська федерація убезпечення

  Президія УФУ розглянула підсумки діяльності страховиків-членів Федерації у листопаді та за 11 місяців 2010 року.

  За оперативними звітними даними страховиків-членів УФУ, що здійснюють страхування за видами іншими, ніж страхування життя,  спостерігається пожвавлення ринку страхування. Так, у листопаді, вперше  за вісім місяців, відбулося зростання  надходжень страхових платежів на 9,42 % в порівнянні з листопадом 2009 року.

  Разом з цим, сума надходжень страхових платежів зі страхування наземного транспорту  зменшилась на 7,67 %. За оцінкою УФУ це пов’язано з тим, що тренд відмови від страхування авто після виплати кредиту переважає над трендом поступового зростання обсягів кредитування (і відповідно страхування) нових автомобілів. Страхування ненових автомобілів (старше 4 років) залишається в занепаді.

  В листопаді спостерігалось збільшення суми страхових відшкодувань за окремими видами страхування: за договорами особистого страхування сума виплат зросла на  45,8%, за договорами ОСЦПВВНТЗ - на 20%, за договорами страхування іншого майна - на 14,7%,  в порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Водночас, загальна сума страхових виплат зменшилась на 11,29%.

  За 11 місяців 2010 року загальна сума надходжень страхових платежів зменшилась з 3 076,6 млн.грн. до 3 029,5  млн.грн. Головним чинником залишається падіння у страхуванні наземного транспорту (– 13,22 %). У страхуванні іншого майна  незначне зростання на  5,31%. З ОСЦПВВНТЗ та особистого страхування також зростання відповідно на 11,48 % та 25,77 %.

  Сума страхових виплат у ОСЦПВВНТЗ, страхуванні іншого майна та особистому страхуванні зросла відповідно на 20,62%, 11,12% та 22,02%. Водночас, загальна сума страхових виплат зменшилась з 1 594,9 млн.грн. до 1 355,9 млн.грн.

  Загальний рівень виплат  за січень-листопад 2010 року склав 44,76 %.

  У зв’язку з активізацією Кабінетом Міністрів України роботи щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи Президією УФУ  схвалено проект змін до законодавства з питань пенсійного страхування, який буде надіслано до Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства.

  Крім цього, схвалено з урахуванням пропозицій Міжнародної фінансової корпорації проект Статуту АСБУ, який є спрощеною редакцією Статуту, схваленого Президією УФУ 30.05.10. В проекті залишено лише норми, що необхідні на етапі розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо створення прозорої, ефективної та платоспроможної системи агрострахування.

 Схвалено фінансово-економічну модель здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, в якій закладено прогнозоване збільшення проникнення агрострахування з 8% до 46% та прогнозні розміри щорічних збитків сільгоспвиробників протягом 17 років, розраховані на підставі історичних даних.

  Затверджено План роботи Української федерації убезпечення на 2011 рік з реалізація основних напрямків діяльності Федерації.

  Цього ж дня схвалено проект Кодексу професійної етики у сфері співробітництва банків та страховиків. Запровадження Кодексу забезпечить регулювання відносин між страховиками, банками та споживачами фінансових послуг на основі балансу інтересів, що сприятиме розвитку прозорих відносин та добросовісної конкуренції на ринку банкострахування та забезпечить захист прав та законних інтересів споживачів. Після узгодження проекту Кодексу  з представниками ринку банківських послуг його буде надіслано на розгляд Антимонопольного комітету України.

  Схвалено спільного листа Української федерації убезпечення та Асоціації «Страховий бізнес» щодо проекту розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування", в якому наголошується на неправомірності реєстрації Держфінпослуг договорів перестрахування як такої, що суперечить нормам Цивільного кодексу України, зокрема статті 210. У зв'язку з цим запропоновано ініціювати скасування відповідних положень Закону України про страхування, а до цього обмежитися встановленням  порядку реєстрації договорів страхування безпосередньо страховиком. З метою забезпечення можливості виконання страховиками своїх зобов’язань перед перестраховиками-нерезидентами, запропоновано  утриматись від скасування розпорядження Держфінпослуг № 4123 від 03.06.2005р.

  Також схвалено пропозиції УФУ щодо проекту розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління", які надіслано до Держфінпослуг.

 

Українська федерація убезпечення (УФУ) зареєстрована 23 грудня 2008 року.

  Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне), ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «Європейське туристичне страхування», АТ «СК «Оранта-життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ПАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ СК "К'Ю БІ І Україна", ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя», ПрАТ «Фортіс Страхування Життя Україна», ПрАТ «СК «Дженералі Страхування Життя», ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УІСК «Інвестсервіс» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

  Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

КОМЕНТАРІ (0)