Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення підготувала зміни до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

Українська федерація убезпечення підготувала зміни до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

09.02.2011
Українська федерація убезпечення

  Українська федерація убезпечення підтримує намагання Уряду реформувати діючу систему пенсійного забезпечення  шляхом прийняття  Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», проект якого внесено до Верховної Ради України 13 грудня 2010 року (реєстраційний номер 7455).

  З метою підвищення ринкового спрямування та ефективності системи пенсійного забезпечення в цілому, реалізації  в повному обсязі  задекларованих Урядом України цілей, а саме: забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів, створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів, та ліквідації надмірного розриву у розмірах пенсій із солідарної системи, Українською федерацією убезпечення запропоновано внести до проекту Закону зміни і доповнення, зокрема:

  чітко визначити дату запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, а саме, з 1 січня 2013 року або раніше. Щоб компенсувати негативне сприйняття заходів щодо збалансування солідарної пенсійної системи України (перший рівень) треба невідкладно розпочати впровадження другого (накопичувального) рівня системи пенсійного забезпечення,  оскільки кошти пенсійних накопичень застрахованої особи будуть персоніфіковані з можливістю їх успадкування;

  підвищити граничний вік осіб, що приймають участь у другому рівні до 60 років. УФУ запропоновано  не провадити розподіл між поколіннями (35 років і молодше та старше покоління), а запроваджувати відрахування на рівні 2 і більше відсотка застрахованій особі у персональні власні пенсійні рахунки, таким чином не дискримінуючи людей, старших ніж 35 років, під час запровадження другого рівня;

  збільшити максимальний  розмір внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині накопичувальної системи пенсійного страхування з 7 до 15 відсотків;

  зменшити рівень диференціації у солідарній системі пенсійного забезпечення з дванадцяти до двох впродовж  2012 -  2028 років;

  доповнити текст проекту Закону нормою, яка б забезпечувала незалежно від змін законодавства унеможливлення виключення недержавних пенсійних фондів з функціонування на другому рівні пенсійного забезпечення протягом щонайменше десяти років і, таким чином, запровадити гарантії інвесторам на випадок зміни законодавства. Така норма є суттєвим (вирішальним) фактором для інвесторів, що все сьогодні готові інвестувати в розвиток інфраструктури пенсійного забезпечення, а саме у створення робочих місць для фінансових консультантів та у розвиток систем ведення персоніфікованого обліку;

  вилучити норми щодо створення Накопичувального пенсійного фонду, як інституції, що буде інвестувати пенсійні активи, а також провадити операції, що дублюють роботу недержавних пенсійних фондів. Створення Накопичувального пенсійного фонду буде, з одного боку, потребувати значних витрат держави, з іншого, буде створювати перешкоди функціонування приватного сектора у другому рівні пенсійного забезпечення. УФУ зазначає, що повноцінна участь приватного сектора (недержавні пенсійні фонди та страховики життя)  у другому рівні пенсійного забезпечення суттєво стимулюватиме розвиток добровільних видів пенсійного забезпечення та страхування життя, які стануть стабільним і вагомим джерелом внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу економіки країни;

  вилучити норми, що передбачають  запровадження конкурсів (тендерів) під час обрання страхової компанії, які провадять територіальні органи Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду під час укладання договору обов’язкового страхування довічної пенсії, натомість передбачити  укладання таких договорів згідно з методом випадкового вибору пропорційно кількості укладених відповідними страховиками договорів обов’язкового страхування довічної пенсії;

  зменшити необхідну кількість років діяльності у добровільному рівні пенсійного забезпечення для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування з трьох до двох. Ця вимога є формальною та жодним чином не пов’язана з реальним станом суб’єкта господарювання, зокрема, його платоспроможністю та професійним рівнем  фахівців;

  надати можливості компаніям, що мають ліцензію на страхування життя, отримувати ліцензію на адміністрування відкритого недержавного пенсійного фонду, яким вона одноосібно володіє, з відповідними вимогами до капіталу. Впродовж попередніх десяти років страховики життя накопичили значний досвід залучення коштів підприємств та громадян на добровільній основі. Так, станом на 01.10.10 р. за даними Держфінпослуг кількість страховиків, що мають ліцензію на страхування життя, склала  68, розмір їх страхових резервів склав більш ніж два мільярда гривень. Водночас кількість страхових посередників, що розповсюджують договори страхування життя за експертними оцінками становить близько  10 000 осіб. Таким чином, страховики життя готові  до активної участі у  системі пенсійного забезпечення завдяки створеній інфраструктурі та накопиченому досвіді.  УФУ запропоновано максимально ефективно використати ці ресурси, в тому числі й на другому рівні;

  встановити вимоги до страховиків, які мають намір отримати ліцензію на обов’язкове страхування довічних пенсій, щодо досвіду роботи, капіталу та наявності мережі для обслуговування застрахованих осіб на території всієї України;

  збільшити податкову пільгу за договорами пенсійного забезпечення та довгостроковими договорами страхування життя загалом за цими видами договорів до 32%;

  усунути подвійне оподаткування страхувальників за договорами пенсійного забезпечення та за договорами довгострокового страхування життя на етапі страхової виплати, в т.ч. за договорами, за якими страхувальник не користувався податковою пільгою.

  Пропозиції Української федерації убезпечення посилюють соціальну спрямованість реформ не за рахунок підвищення витрат на соціальні потреби із бюджету, а шляхом створення умов для здійснення соціального захисту роботодавцями та самими громадянами України. Така політика сприятиме  економічному розвитку країни, послабленню її залежності від зовнішнього фінансування, збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів та зменшенню бюджетних витрат, а отже в кінцевому підсумку підвищуватиме соціальну орієнтованість та конкурентоспроможність України.

 

Українська федерація убезпечення (УФУ) зареєстрована 23 грудня 2008 року.

  Учасники Федерації - провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне), ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «Європейське туристичне страхування», АТ «СК «Оранта-життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ПАТ «СК «Українська страхова група», ЗАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ СК "К'Ю БІ І Україна", ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя», ПрАТ «Фортіс Страхування Життя Україна», ПрАТ «СК «Дженералі Страхування Життя», ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УІСК «Інвестсервіс» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

  Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

 

КОМЕНТАРІ (0)