Новини

Головна Новини Професійний погляд Професійні об’єднання учасників фінансового ринку підготували пропозиції з питань регуляторної політики

Професійні об’єднання учасників фінансового ринку підготували пропозиції з питань регуляторної політики

11.04.2011
Українська федерація убезпечення

  Українська федерація убезпечення, Асоціація «Страховий бізнес», Всеукраїнська асоціація ломбардів, Національна асоціація кредитних спілок України підготували спільні зауваження до проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України» з питань регуляторної політики, обговорення якого відбулося 24.03.2011 на засіданні круглого столу, ініційованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Органи нагляду).

  Професійні об’єднання учасників ринків фінансових послуг заперечують щодо виведення процедури погодження проектів нормативно-правових актів, що ініціюються Органами нагляду, із сфери дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, неприйнятним є необґрунтоване зниження мінімального терміну оприлюднення з 30 до 10 днів.

  Діюча процедура погодження проектів нормативно-правових актів є збалансованою, пройшла випробування часом та не порушує балансу інтересів учасників фінансових ринків.

  Водночас, враховуючи специфіку вимог, що встановлюються певними нормативно-правовими актами Органів нагляду, зокрема, щодо нормативів достатності капіталу, інших вимог щодо управління ризиками при наданні фінансових послуг, в тому числі послуг на ринку цінних паперів, професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, в тому числі тих, що надають послуги на фондовому ринку, запропоновано передати передбачені  статтею 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повноваження щодо прийняття рішення про погодження цих проектів  або про відмову в їх погодженні Міністерству фінансів України, як головному органу у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації єдиної державної фінансової політики.

  Такі пропозиції створюють умови для впровадження реального розподілу повноважень регулювання та нагляду на фінансових ринках, відповідає європейській практиці щодо розмежування таких повноважень та Програмі економічних реформ на 2010-2014 року «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а також суті адміністративної реформи, що наразі впроваджується відповідно до Указу Президента України В.Ф. Януковича №1085/2010 від 09.12.2010р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». 

  Професійні об’єднання учасників ринків фінансових послуг пропонують направити  проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України» з питань регуляторної політики на доопрацювання з урахуванням наданих зауважень. 

 

КОМЕНТАРІ (0)