Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення підготувала зауваження до Законопроекту щодо нагляду на консолідованій основі

Українська федерація убезпечення підготувала зауваження до Законопроекту щодо нагляду на консолідованій основі

14.04.2011
Українська федерація убезпечення

  Українська федерація убезпечення підготувала зауваження до Законопроекту щодо нагляду на консолідованій основі (№ 7399 від 24.11.2010р.).

  Впровадження нагляду на консолідованій основі є важливим інструментом підвищення ефективності та стійкості фінансового сектору, дозволить наблизити систему регулювання та нагляду в Україні до європейських стандартів, сприятиме подальшому розвитку фінансових ринків. Водночас запровадження консолідованого нагляду можливе лише на основі досконалого, ефективного індивідуального нагляду та достатнього ступеня розвитку відповідних ринків фінансових послуг, до якого небанківському ринку ще далеко.

  Так, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України – як основний регулятор на ринку небанківських фінансових послуг не має належної інституційної спроможності не тільки для впровадження консолідованого нагляду, а й ефективного індивідуального нагляду. Держфінпослуг не забезпечена достатніми кадровими, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами, а її діяльність недостатньо унормована і не забезпечує належний рівень прозорості та передбачуваності нагляду.

  Для  запровадження досконалого індивідуального нагляду необхідно провести, зокрема, оздоровлення страхового ринку,  здійснити докорінний перегляд підходів регулювання та нагляду в небанківському фінансовому секторі, реформування самого Органу нагляду, для чого, зокрема, забезпечити:

уніфікацію звітності, її методологічну єдність;

контроль достовірності звітності страховиків, оцінки розмірів резервів, якості та вартості активів, зокрема, з проведенням незалежного аудиту;

спрощені процедури передачі страхового портфеля та перетворення страховика у страхового посередника;

впровадження інституту субординованого боргу;

необхідні джерела фінансування Регулятора, підвищення його інституційної спроможності, його політичну незалежність, впровадити платежі нагляду;

розподіл функцій регулювання та нагляду між центральними органами виконавчої влади;

суттєве підвищення інформаційної прозорості Регулятора;

впровадження системи пруденційного нагляду, вимог до акціонерів (учасників), оцінки вартості активів;

впровадження вимог до регулятивного капіталу на підставі системи управління ризиками страховиків;

впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності страховиків та контроль за достовірністю звітності небанківських фінансових установ;

порядок ліцензування фінансових установ, який передбачає обов’язок доведення їх здатності виконувати свої зобов’язання в майбутньому;

впровадження стандартів корпоративного управління;

  Водночас, принципи регулювання і нагляду у банківському і небанківському секторах є різними, а тому, перш ніж впроваджувати консолідований нагляд, необхідно гармонізувати  такі принципи у цих секторах, що в свою чергу потребує внесення численних змін до законів України та приведення у відповідність до них підзаконних актів, створення нових правил регулювання та нагляду за ринками небанківських фінансових послуг

  В проекті Закону необхідно також встановити розмір активів найменшої фінансової установи в групі, недосягнення якого не потребує консолідованого нагляду за її діяльністю. Зокрема, згідно з директивою ЄС від 2002 року №87.  консолідований нагляд не застосовується до установ, активи яких складають менше 6 млрд. євро.

  Українська федерація убезпечення звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, та Світового банку в Україні з пропозицією підтримати вилучення з проекту Закону норми щодо  запровадження консолідованого нагляду стосовно небанківських фінансових груп, повернувшись до цього питання після створення відповідних передумов.

 

 Учасники Федерації – провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: НАСК «Оранта», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», АТ «Страхова Група «ТАС» (приватне), ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ПАТ «СК «Універсальна», ЗАТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «Європейське туристичне страхування», АТ «СК «Оранта-життя», ПАТ «СК «Життя та пенсія», ПАТ «СК «Українська страхова група», ПрАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ СК "К'Ю БІ І Україна", ПрАТ «АСК «ІНГО Україна Життя», ПрАТ СК «Фідем Лайф», ПрАТ «СК «Дженералі Страхування Життя», ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УІСК «Інвестсервіс», ПрАТ «Страхова компанія СЕБ Лайф Юкрейн» та Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі».

 Федерація створена з метою сприяння розвитку класичного страхування в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг страхування, що надаються Учасниками Федерації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків страхування, захисту інтересів Учасників Федерації.

 

КОМЕНТАРІ (0)