Новини

Головна Новини Професійний погляд Спільні дії страховиків

Спільні дії страховиків

09.08.2011
Українська федерація убезпечення

   Українська федерація убезпечення разом із Лігою страхових організацій України та Асоціацією страхового бізнесу (далі – Об’єднання) ініціювали спільне звернення до Держфінпослуг щодо необхідності внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування. Зокрема, Об’єднання запропонували Держфінпослуг внести зміни до статті 12 Закону України  „Про страхування” та внаслідок чого скасувати розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 № 153, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05. 2011 р. за № 642/19380 „Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування”.

   На відміну від діючого до 28.03.11 р. порядку погодження Держфінпослуг договорів перестрахування з нерезидентами, новий Порядок передбачає реєстрацію договорів перестрахування, укладених Страховиками не тільки із нерезидентами, але й  із одним і тим  самим  страховиком (перестраховиком)  - резидентом, у разі,  якщо  сума  перестрахового  платежу  за ними  дорівнює або перевищує (перевищують) протягом   календарного   року сумарно 150000 гривень (абзац третій пункту 2). Також, Порядок реєстрації містить положення щодо залишення договорів перестрахування без реєстрації у передбачених ним випадках (пункти 5 і 9 ).

   До затвердження Порядку реєстрації процедура погодження не передбачала права Держфінпослуг відмовити у погодженні відповідних договорів, а лише  передбачала у встановлених випадках погодження із зауваженнями. На підставі поданого до вповноваженого банку погодженого Держфінпослуг договору перестрахування страховиками здійснювались перерахування іноземної валюти або її купівля на міжбанківському ринку.

   За наявною інформацією з часу затвердження Порядку реєстрації, подані страховиками до Держфінпослуг договори перестрахування, у переважній більшості випадків залишаються без  реєстрації.

   При цьому, листи-відповіді Держфінпослуг щодо відмови у реєстрації договорів перестрахування є невмотивованими, містять лише загальні підстави для відмови без будь-яких обґрунтувань та посилань на відповідні положення законодавства, що в умовах неоднозначного розуміння положень Порядку реєстрації, позбавляє страховика можливості усунути недоліки, що стали підставою для залишення договорів перестрахування без реєстрації.

   Залишення ж укладеного страховиком договору перестрахування без реєстрації, як це передбачено на сьогодні Порядком реєстрації, має наслідком, у випадку договорів із нерезидентами, неможливість виконання зобов’язань за такими договорами перестрахування та спонукання до його розірвання, що порушує принцип вільного виявлення волі сторін на вступ у договірні відносини, передбачений статтями 6 і 627 статті Цивільного кодексу України.

   Водночас, спроба практичного застосування страховиками Порядку реєстрації породжує безліч питань, відповіді на які відсутні. Неякісна редакція документу створює непрозорість та непередбачуваність у взаємовідносинах страховиків з Держфінпослуг та штучні бар’єри для  розвитку перестрахування.

   З метою забезпечення перерахування іноземної валюти або її купівлю згідно з договорами перестрахування з нерезидентами Об’єднання запропонували повернутися до процедури погодження договорів перестрахування, існуючої до внесення змін до статті 12 Закону України „Про страхування”, прийняти відповідний нормативно-правовий акт на основі чинного до 28.03.2011р. Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками – нерезидентами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4123, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 р. за № 694/10974, а також, як вже зазначалось, скасувати розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 № 153, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05. 2011 р. за № 642/19380 „Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування” та внести зміни до Закону України „Про внесення змін до статті 12 Закону України „Про страхування”.

   Разом з цим, у своєму звернені Об’єднання наголосили на необхідності зазначення Держфінпослуг у листах відповідях, у випадку залишення договорів перестрахування без реєстрації, не лише загальних підстав відмови, а й конкретних недоліків, що спричинили залишення договорів перестрахування без реєстрації. Також, Об’єднаннями було запропоновано Держфінпослуг  узагальнити практику застосування Порядку реєстрації договорів перестрахування та довести до відома страховиків роз’яснення щодо окремих його положень, застосування яких найчастіше спричиняє залишення відповідних договорів без реєстрації.

Копія листа (формат PDF.)

КОМЕНТАРІ (0)