Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення підтримує ідею створення Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

Українська федерація убезпечення підтримує ідею створення Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

27.10.2011
Українська федерація убезпечення

   Українська федерація убезпечення підтримала законодавчі ініціативи Держфінпослуг щодо встановлення засад діяльності Фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Водночас проектом Закону  України "Про Фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя" не повною мірою забезпечено дотримання прав та законних інтересів страхувальників, а запропонований механізм досягнення мети потребує надмірних витрат ресурсів страховиків.

    Тому, з метою удосконалення процедур та механізмів функціонування та управління Фондом, а також формування його коштів, забезпечення всебічного захисту прав та законних інтересів страхувальників і вигодонабувачів у разі ліквідації відповідного страховика, УФУ ініційовано зміни та доповнення до зазначеного проекту Закону.

    Зокрема, на заміну запропонованого у проекті Закону визначення моменту неплатоспроможності страховика з дати прийняття рішення про ліквідацію страховика або порушення провадження у справі про банкрутство, пропонується визначати неплатоспроможність страховика з моменту прийняття господарським судом постанови про  визнання страховика банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

    На думку експертів УФУ, право на отримання виплат із Фонду повинно з’являтись у відповідних осіб після перевірки судом фактів неплатоспроможності та прийняття обґрунтованого рішення про банкрутство страховика і відкриття ліквідаційної процедури щодо нього. Це дозволить запобігти зловживанням щодо неправомірного отримання виплат з Фонду з боку недобросовісних осіб, що мають право на звернення до суду з заявою про банкрутство страховика. Водночас, з метою забезпечення захисту інтересів найбільш незахищених страхувальників та вигодонобувачів, у випадку, коли максимальні суми виплат за укладеними договорами страхування життя не перевищують 20 000 гривень та страхові випадки настали або відповідні заяви на виплату викупних сум подані до дня порушення справи про банкрутство, запропоновано передбачити виникнення права на виплати з Фонду у таких осіб з дня порушення справи про банкрутство страховика.

    Разом з цим, запропоновано доповнити проект Закону положеннями, що передбачають механізм захисту прав та законних інтересів страхувальників та вигодонабувачів у процесі ліквідації страховика з ініціативи його акціонерів. У таких випадках запропоновано передбачити, що відповідні особи, які під час ліквідації страховика з різних причин не заявили своїх вимог до страховика, мають можливість реалізувати свої права за укладеними договорами страхування життя протягом трьох років з дня ліквідації страховика. При цьому, запропоновано встановити обов’язок для страховика, у разі його ліквідації з ініціативи акціонерів, передавати до Фонду відповідні договори та необхідні активи і надавати Фонду право залучати на договірних засадах страховиків для виконання обов’язків за такими договорами. Запровадження такого механізму, з одного боку, забезпечить дотримання прав відповідних страхувальників і вигодонабувачів, з іншого – унеможливлюватиме недобросовісну ліквідацію страховика з метою неправомірного виведення активів.

    Також запропоновано доповнити розроблений Держфінпослуг проект Закону положеннями, які б надавали право Фонду видавати обов’язкові для його учасників нормативні акти щодо стандартів  їх діяльності, право призупиняти участь у Фонді за невиконання таких стандартів, застосовувати заходи впливу до учасників Фонду. Відповідність діяльності страховика певним стандартам, з одного боку, надасть змогу забезпечити належну якість страхового продукту, а з іншого – сприятиме виходу з ринку недобросовісних страховиків.

   Обов’язковий регулярний внесок страховиків до Фонду пропонується встановити не на рівні 0,4%, як це запропоновано в проекті Закону, а 0,2% від суми валових страхових премій, отриманих учасником Фонду за відповідний період, ґрунтуючись на тому, що середньосвітова ставка участі страховиків у подібних системах гарантування складає 0,1%. До того ж, враховуючи наявний на сьогодні обсяг відповідного ринку, відрахування у розмірі 0,4% від суми валових страхових премій, є обтяжливим для страховика та може негативно впливати на його платоспроможність. В іншому випадку, забезпечення виконання запропонованих вимог неодмінно призведе до необхідності збільшення розміру страхових внесків за договорами страхування життя, що негативним чином позначиться на інтересах споживачів та розвитку страхового ринку в цілому.

    Крім цього, запропоновано відтермінувати вимогу про обов’язкову участь страховиків у Фонді.  Встановлення обов’язкової участі у Фонді всіх страховиків, що здійснюють діяльність із страхування життя, без оздоровлення страхового ринку становить загрозу повноцінного запровадження діяльності Фонду та призведе до перекладання зобов’язань недобросовісних учасників ринку на добросовісних.

КОМЕНТАРІ (0)