Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулися засідання Президії та Загальні збори Членів Української федерації убезпечення

Відбулися засідання Президії та Загальні збори Членів Української федерації убезпечення

28.12.2011
Українська федерація убезпечення

   Президія УФУ розглянула виконання Плану роботи Української федерації убезпечення на 2011 рік та затвердила уточнені прогнозні показники розвитку страхового ринку на 2011 рік і прогнозні показники розвитку страхового ринку на 2012 рік.

   За експертними оцінками УФУ, у 2011 році за видами страхування іншими, ніж страхування життя, зростання валових надходжень страхових платежів класичного страхового ринку становитиме близько 7%, а у 2012 році 3% в порівнянні з попереднім роком. В той же час на страховому ринку України відбудеться падіння валових надходжень страхових платежів на 8% в порівнянні з 2010 роком, та прогнозується зростання на 3% у 2012 році.

   Також, з метою підвищення прозорості та передбачуваності діяльності Держфінпослуг, вдосконалення процедури та підходів при реєстрації договорів перестрахування, ініційовано внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 11.04.2000 № 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за № 254/4475 про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, зокрема, запропоновано виключити пункт 5 цього Положення, яким передбачено подання  уповноваженому банку засвідченої  в нотаріальному порядку копії зареєстрованого в Держфінпослуг договору перестрахування під час перерахування та/або купівлі іноземної валюти страховиками за договорами про перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

   На Загальних зборах Членів УФУ підведено підсумки діяльності Федерації у 2011 році та затверджено основні напрямки діяльності на 2012 рік. Учасники Загальних зборів позитивно оцінили проведені Федерацією заходи щодо захисту та розбудови класичного, прозорого страхового ринку в Україні.

   В 2012 році дії Федерації будуть спрямовані на прийняття Стратегії розвитку ринку страхування на 2012-2020 роки,  оновлення законодавства про страхування та налагодження ефективної взаємодії УФУ з регулятором та між об'єднаннями страховиків. У пріоритетах також впровадження реального захисту прав споживачів, зокрема пруденційного нагляду та саморегулівних інститутів розгляду спорів учасників ринків, підвищенню прозорості страховиків. Також Федерація сприятиме створенню системи страхування сільськогосподарської продукції за державної підтримки на ринкових засадах та системи обов’язкового медичного страхування на ринкових засадах за участю страховиків, розвитку добровільного медичного страхування, розвитку ринків страхування життя, зокрема,  шляхом залучення страховиків життя до другого рівня пенсійного забезпечення, до обов’язкового медичного страхування та обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних заходів.

   Звіт та основні напрямки діяльності оприлюднені у відповідних розділах офіційного веб-ресурсу УФУ (www.ufu.org.ua).

   Також, рішенням Загальних Зборів терміном на один рік затверджено Президію УФУ у складі: НАСК «Оранта»,АТ «СК «АХА Страхування»,ПАТ «СК «Українська страхова група», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ «СК «СЕБ Лайф Юкрейн» та затверджено новий склад Апеляційної комісії УФУ.

КОМЕНТАРІ (0)