Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення оприлюднила пропозиції до проекту Закону України «Про страхування»

Українська федерація убезпечення оприлюднила пропозиції до проекту Закону України «Про страхування»

23.02.2012
Українська федерація убезпечення

   Українська федерація убезпечення надіслала до Нацкомфінпослуг та профільного комітету Верховної Ради підготовлені Федерацією пропозиції до проекту Закону України «Про страхування», розробленого та оприлюдненого Держфінпослуг, і законопроекту,  зареєстрованого у Верховній Раді України за № 9614.

   Законопроекти Держфінпослуг та № 9614 мають багато спільного і, зокрема, передбачають: впровадження Solvency II, прозорих процедур нагляду, регламентування діяльності актуаріїв, аудиторів, страхових посередників, інших учасників страхового ринку, що має бути збережено при доопрацюванні законопроектів.

   Основними напрацюваннями УФУ щодо змін страхового законодавства є:

   удосконалення процедур нагляду з метою зменшення витрат на адміністрування, підвищення правової регламентації та передбачуваності дій органу нагляду;

  наближення регулювання діяльності страхових посередників до вимог директиви ЄС про страхових посередників, зокрема скасування штучного  розмежування між агентом та брокером, скасування регламентації внутрішніх процедур страховика щодо реєстрації страхових агентів - фізичних осіб, надання Нацкомфінпослуг можливості делегувати ведення реєстру страхових посередників асоціації страхових посередників;

   зменшення операційних витрат при переданні страхового портфелю;

   регламентація створення страховиками СРО, в т.ч. за галузевим принципом, які відповідають їх інтересам, делегування функцій органу нагляду залежно від готовності СРО забезпечити їх реалізацію, створення об’єднання СРО;

   внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів, зокрема, до законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» з метою надання Нацкомфінпослуг повноважень щодо встановлення форм фінансової звітності за МСФЗ, що дозволить гармонізувати фінансову та регуляторну звітності страховиків, уникнути надмірних процедур і витрат;

   внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо надання страховикам повноважень з адміністрування заснованих ними відкритих недержавних пенсійних фондів;

   врегулювання питань щодо підвищення інституційної спроможності органу нагляду, його фінансового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, створення відповідних умов для кваліфікованого та ефективного нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг шляхом впровадження найбільш поширеної міжнародної практики щодо фінансування органу нагляду, зокрема, за рахунок так званих «платежів нагляду».

   Важливим також є запровадження положень директиви Євросоюзу Solvency II в повному обсязі, починаючи з 2018 року, недопущення дворівневої системи започаткування діяльності страховиків та відсутність примушення до створення без участі органу нагляду лише однієї саморегулівної організації без урахування реального стану страхового ринку.

   Прийняття Верховною Радою України рішення про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про страхування» р.н. № 9614 надає можливість заінтересованим сторонам здійснити його доопрацювання та отримати законопроект, що міститиме найбільш досконалі норми, напрацьовані в усіх попередніх проектах. Реалізація такої можливості стане запорукою створення в Україні прозорого, платоспроможного страхового ринку та сучасної системи нагляду за його учасниками, дозволить найбільш повно врахувати інтереси споживачів страхових послуг та гармонізувати законодавство України в страховій галузі з відповідними директивами ЄС, у т.ч. Solvency II та щодо страхового посередництва.

  З пропозиціями УФУ можна ознайомитися на офіційному веб-ресурсі Федерації:

  Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про страхування», розробленого та оприлюдненого Держфінпослуг (формат .doc)

  Пропозиції УФУ у вигляді проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (формат .doc)

КОМЕНТАРІ (0)