Новини

Головна Новини Професійний погляд Окрема думка Президента УФУ щодо резолюції засідання круглого столу «Про зміни до закону щодо ОСЦПВВНТЗ: крок до запровадження міжнародних стандартів страхування в в Україні

Окрема думка Президента УФУ щодо резолюції засідання круглого столу «Про зміни до закону щодо ОСЦПВВНТЗ: крок до запровадження міжнародних стандартів страхування в в Україні

23.03.2012
Українська федерація убезпечення

   Висловлюю стурбованість щодо норм Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (надалі - Закон) та пропоную звернутися до Президента України щодо застосування ним права вето, в частині норм, що передбачають:

   1) створення додаткового фонду забезпечення страхових виплат, що  позбавляє страховиків права самостійного управління коштами страхових резервів  відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, не дозволить забезпечити належну диверсифікацію активів, розмиває відповідальність перед Нацкомфінпослуг і, в першу чергу, перед споживачами за помилки та упущення при розміщенні коштів страхових резервів;

   2) здійснення додаткових, в т.ч. фіксованих, виплат за шкоду життю і здоров’ю та моральну шкоду за договорами, які були укладені до набрання Законом сили, що не враховує відсутність у страховиків сформованих достатніх резервів за цими договорами для здійснення виплат та, як наслідок, несе загрозу банкрутства страховиків та ризики недосягнення мети цього Закону, що полягає у підвищенні соціальної спрямованості обов’язкового страхування автовідповідальності;

   3) надання Координаційній раді МТСБУ повноважень щодо затвердження положень про централізовані страхові резервні фонди з одночасним позбавленням цих повноважень Президії МТСБУ, що усуває страховиків від прийняття участі у вирішенні питань, пов’язаних з встановленням порядку, умов формування та використання централізованих страхових резервних фондів та повернення коштів з цих фондів страховикам, а в умовах солідарної відповідальності страховиків створює додаткові ризики неефективного управління коштами, які призначені для виплат потерпілим особам;

  4) запровадження обов’язку погодження Статуту МТСБУ з Координаційною радою МТСБУ, що позбавляє самостійності вищого органу управління МТСБУ, якими є Загальні збори членів МТСБУ в питаннях затвердження власного Статуту МТСБУ, створює конфлікт інтересів, підвищує непередбачуваність та нестабільність системи, призводить до суттєвого зростання управлінських ризиків в діяльності МТСБУ

   5) запровадження прямої залежності розміру фінансування МТСБУ від суми зібраних страховиками премій з ОСЦВВНТЗ, що може призвести до отримання доходів, необґрунтованих необхідними витратами, суперечить принципам саморегулювання, яке здійснюється страховиками в МТСБУ, не буде слугувати ефективному плануванню та використанню коштів цим органом.

КОМЕНТАРІ (0)