Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення долучилась до вдосконалення системи пенсійного забезпечення

Українська федерація убезпечення долучилась до вдосконалення системи пенсійного забезпечення

05.07.2012
Українська федерація убезпечення
Міністерством соціальної політики України розроблено проект Закону України «Про визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення»

   Українська федерація убезпечення підтримує дії Уряду в сфері державної соціальної політики, які полягають у створенні сприятливих умов для здійснення соціального захисту роботодавцями та самими громадянами України, сприятиме  економічному розвитку країни, послабленню її залежності від зовнішнього фінансування, збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів та зменшенню бюджетних витрат, а отже в кінцевому підсумку підвищує соціальну орієнтованість та конкурентоспроможність України.

   З метою підвищення ефективності системи пенсійного забезпечення в цілому, реалізації  в повному обсязі  задекларованих Урядом України цілей щодо: забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів, створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів та ліквідації надмірного розриву у розмірах пенсій із солідарної системи, Українською федерацією убезпечення підготовлено пропозицій до розробленого законопроекту, які надіслано  Віце-прем’єр міністру України – Міністру соціальної політики Тігіпку С.Л.

   Зокрема,  УФУ запропоновано врахувати такі  зміни та доповнення:

   вилучити норми щодо вимог до резервного (страхового) фонду як такі, що не впливають на платоспроможність фінансових установ;

   вилучити норми щодо прив’язки вимог до регулятивних та статутних капіталів суб’єктів накопичувального пенсійного забезпечення до плаваючих розрахункових одиниць (неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мінімальних заробітних плат);

   надати застрахованій особі право змінювати відповідний недержавний пенсійний  фонд в будь-який час, при цьому на безоплатній основі, не частіше одного разу на рік. У запропонованій і діючій редакції закону таке право у застрахованої особи є тільки один раз на два роки, що суттєво звужує її права;

   визначити у ст. 78 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що кошти учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковані на їх накопичувальних пенсійних рахунках у Накопичувальному фонді,  не є власністю Накопичувального фонду та вилучити норму, що ці кошти надані Накопичувальному фонду у довірче управління, у зв’язку з відсутністю терміну «довірче управління» в українському законодавчому полі;

   вилучити норми, що передбачають  запровадження конкурсів (тендерів) під час обрання страхової компанії, що провадять територіальні органи Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду під час укладання договору обов’язкового страхування довічної пенсії, натомість передбачити  укладання таких договорів згідно з методом випадкового вибору пропорційно кількості укладених відповідними страховиками договорів обов’язкового страхування довічної пенсії;

   встановити, що аудит суб’єктів накопичувальної системи пенсійного страхування мають провадити виключно аудиторські фірми (а не аудитори, що є фізичними особами-підприємцями), вимоги до яких має встановлювати  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Міністерством фінансів України;

   передбачити персоніфікацію у використанні пені та штрафів на користь кожної застрахованої особи, чиї інтереси були порушені внаслідок несвоєчасного перерахування страхових внесків роботодавцем та Пенсійним фондом до недержавного пенсійного фонду;

   вилучити норми щодо встановлення вимог Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до конкретних емітентів, цінні папери яких можуть прийматись у покриття пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування;

   вилучити пп 15) п.11 ст.78 проекту Закону в частині внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким встановлена можливість  використання резерву коштів Накопичувального фонду для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах.

   Також, УФУ вважає, що створений Накопичувальний пенсійний фонд, у запропонованому в проекті Закону вигляді, буде провадити операції, що дублюють роботу недержавних пенсійних фондів. Тому, запропоновано розглянути можливість запровадження у проекті Закону одного з наступних шляхів вирішення проблеми дублювання функцій, а саме: або вилучити норми щодо створення Накопичувального пенсійного фонду, замінивши його на розрахунковий рахунок у Казначействі з переданням відповідних функцій щодо проведення конкурсу для обрання КУА Міністерству фінансів (що значно зменшить розмір витрат держави, а з другого боку, не буде створювати перешкоди функціонування приватного сектора у другому рівні пенсійного забезпечення), або передбачити ліквідацію Накопичувального пенсійного фонду через три роки роботи. При цьому,  впродовж третього року роботи Накопичувального пенсійного фонду, передбачити процедуру вільного вибору працюючим громадянином України (застрахованою особою) недержавного пенсійного фонду впродовж першої половини 2016 року та передбачити  щодо застрахованих осіб, що не зробили волевиявлення та не обрали недержавний пенсійний фонд, розподіл згідно з методом випадкового вибору, пропорційно кількості укладених відповідними недержавним пенсійним фондом договорів пенсійного забезпечення впродовж другої половини 2016 року.

   Необхідно зазначити, що повноцінна участь приватного сектора (недержавні пенсійні фонди та страховики життя)  у другому рівні пенсійного забезпечення суттєво стимулюватиме розвиток добровільних видів пенсійного забезпечення та страхування життя, які стануть стабільним і вагомим джерелом внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу економіки країни.

    Проект Закону України «Про визначення дати перерахування страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного забезпечення» (формат doc)

   Порівняльна таблиця пропозиций УФУ до проекту Закону України “Про визначення дати перерахування страхових внесків  до накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування” (формат doc)

КОМЕНТАРІ (0)