Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

Відбулося чергове засідання Президії Української федерації убезпечення

14.11.2012
Українська федерація убезпечення

   Президією Української федерації убезпечення розглянуто підсумки роботи Федерації у жовтні-листопаді  2012 року та прийнято рішення щодо їх оприлюднення у відповідних розділах веб-ресурсу УФУ (Звіт).

   Розглянуто підсумки роботи страховиків-членів УФУ  та інших компаній, що приймають участь у обміні інформацією, за дев’ять місяців  та у вересні 2012 року (додаються).

   За оперативними даними у січні-вересні 2012 року сума надходжень страхових платежів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, в порівнянні з відповідним періодом 2011 року, збільшилась на 8,56% (до 2 658 010, 88 тис.грн.), а сума страхових відшкодувань – на 15,66%  (склала 1 127 199,66 тис.грн.). Збільшення суми відшкодувань відбулося за рахунок виконання зобов’язань за  договорами страхування іншого майна (впродовж дев’яти  місяців здійснювались великі виплати: ПрАТ АСК «ІНГО Україна» понад 21 млн. грн. у травні та 21,562 млн. грн. у серпні, ТДВ “Альянс Україна” 6 млн. грн. протягом березня-травня, ПАТ «СК «Українська страхова група» понад 2 млн. грн. у квітні та у вересні, а також АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» у квітні).

   Загальний рівень виплат збільшився на 2,60 процентних пунктів (з 39,81% до 42,41%).

   За результатами вересня 2012 року, в порівнянні з вереснем 2011 року, відбулося зменшення надходжень страхових платежів на 7,07% (склали 271 098 тис.грн.) та збільшення загального обсягу страхових виплат (страхових відшкодувань) на 35,63%  (склали  133 524,93 тис.грн.), рівень виплат збільшився до 49,25%.

   За 9 місяців 2012 року загальна сума надходжень зі страхування життя склала 106 263,9 тис.грн., в т.ч. за за довгостроковими накопичувальними договорами – 12 673,2 тис.грн., за змішаними договорами – 45 804,3 тис.грн., та за ризиковими – 47 786,4 тис.грн. За новими договорами (GPW Month) сума надходжень склала 55 983,8 тис.грн.

   Загальна сума надходжень страхових платежів за вересень 2012 року за договорами страхування життя склала 11 891,6 тис.грн., в т.ч. за довгостроковими накопичувальними договорами – 2 003,4 тис.грн., за змішаними договорами – 5 255,9 тис.грн., та за ризиковими – 4 632,4 тис.грн. За новими договорами (GPW Month) надходження склали 6 177,3 тис.грн..

   Схвалено презентацію «Соціальні пільги за рахунок роботодавця у контексті нарахування ЄСВ за договорами особистого страхування» (презентація), в якій викладено бачення УФУ щодо стимулювання  роботодавця до організації соціального захисту найманих працівників та членів їх сімей за власний рахунок, тим самим зменшуючи соціальну напругу у суспільстві та навантаження на державний і місцеві бюджети.

   Усвідомлюючи важливість побудови прозорого класичного страхового ринку Українською федерацією убезпечення розроблено та започатковано новий проект розкриття інформації страховиками «Проект розкриття інформації. Моніторинг та аналіз» (ПРІМА) (презентація). В рамках проекту, зокрема, передбачено опрацювання щомісячної оперативної звітності Ф5(6), щоквартальної звітності до Нацкомфінпослуг (Non-Life), щоквартальної звітності за формою Ф7 (Life) та щорічної інформації щодо діяльності страховиків в розрізі регіонів України.

  Участь у проекті «ПРІМА» дозволить страховикам ефективно планувати та використовувати ресурси компанії, своєчасно приймати оперативні менеджерські рішення та, на підставі даних проекту, отримувати моделі та стратегічні прогнози розвитку страхового ринку.

   З метою якісного формування та розвитку ключових  засад діяльності  УФУ, пов’язаних з  пріоритетними напрямками діяльності федерації, проведено оновлення складу та призначення Голів комітетів УФУ.

   Також, прийнято до складу учасників Федерації у якості Спостерігача УФУ ВАТ «Транссибірська перестрахова корпорація».

   Цього ж дня прийнято рішення 24 грудня 2012 року провести Загальні збори членів асоціації «Українська федерація убезпечення», на яких, зокрема планується заслухати звіт Президії та Дирекції про діяльність УФУ у 2012 році,  затвердити основні напрямки діяльності федерації на 2013 рік та переобрати органи управління - Президію, Президента, Ревізійну комісію Федерації та оновити склад Апеляційної комісії з розгляду скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги.

    Крім цього, у зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», прийнято рішення оприлюднити правовий коментар УФУ щодо застосування  пунктів 11 і 22  частини четвертої статті 6 і пункту 30 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування». На думку правового комітету УФУ здійснення страховиком добровільного страхування сільськогосподарської продукції без державної підтримки може відбуватися на підставі ліцензії на здійснення добровільного страхування майна і зареєстрованих в Уповноваженому органі відповідних правил страхування сільськогосподарської продукції.  Право на здійснення діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою набувається страховиком лише у разі отримання ним ліцензії на добровільний вид страхування, передбачений пунктом 22 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування».

КОМЕНТАРІ (0)