Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулися засідання Президії та Загальні збори Членів Української федерації убезпечення

Відбулися засідання Президії та Загальні збори Членів Української федерації убезпечення

27.06.2013
Українська федерація убезпечення

   Президією Української федерації убезпечення розглянуто підсумки роботи Федерації у травні та червні  2013 року та прийнято рішення щодо їх оприлюднення у відповідних розділах веб-ресурсу УФУ.

   Розглянуто підсумки роботи страховиків-членів УФУ  та інших компаній, що приймають участь у обміні інформацією, за чотири місяці та квітень 2013 року (пояснювальна записка), (презентація .PDF).

   За оперативними даними у січні-квітні 2013 року сума надходжень страхових платежів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, у порівнянні з відповідним періодом 2012 року збільшилась на 12,23% (до 1 927,1 млн.грн.), а сума страхових відшкодувань на 2,05%  (до  708,75 млн.грн.).

   Зростання обсягу страхових платежів спостерігалось за всіма основними видами страхування (страхування іншого майна +16,73%, з АВТОКАСКО +2,70%,  з ДМС +14,09%, іншого особистого страхування +5,48% та з інших видів страхування +99,86%) окрім ОСЦПВВНТЗ (-2,90%) та страхування за договорами «Зелена картка» -3,43%). Загальний рівень виплат зменшився на 3,66 процентних пунктів (з 40,44% до 36,78%).

    За результатами квітня 2013 року (в порівнянні з квітнем 2012 року) загальна сума надходжень страхових платежів збільшилась на 7,44% (до 518,68 млн.грн.), а загальна сума страхових виплат (страхових відшкодувань) на 10,73%    (до  198,98 млн.грн.).

 Загальна сума надходжень страхових платежів за січень-квітень 2013 року за договорами страхування життя склала 46 240,0 тис.грн., в т.ч. за довгостроковими накопичувальними договорами – 7 196,4  тис.грн., за змішаними договорами – 24 751,3 тис.грн., та за ризиковими – 14 292,3 тис.грн. Загальна сума надходжень страхових платежів зі страхування життя, отриманих за новими договорами (GPW Month) за чотири місяця 2013 р. склала 14 439,3 тис.грн.

    Розглянуто показники розвитку класичного страхового ринку України у 2012 році, які практично співпали з затвердженими наприкінці минулого року прогнозними показниками. За оцінкою єкспертів валові надходження страхових платежів за видами страхування іншими, ніж страхування життя  зросли на +5 % (прогноз +6%), зокрема, за основними видами страхування:

автоКАСКО -1% (прогноз +1%);

ОСЦПВВНТЗ (внутрішнє) +4% (прогноз +9%);

Зелена картка +16% (прогноз +10%);

Медичне страхування +13% (прогноз +10%);

Страхування здоров’я +70% (прогноз +38%);

Нещасний випадок +23% (прогноз +24%).

    Валові надходження страхових платежів за видами страхування життя зросли на +34% (прогноз +35%) за рахунок зростання банківського каналу продаж +111% (прогноз +100%) та рітейлу +21% (прогноз +15%).

   Досить висока якість проведеного прогнозування була забезпечена як високопрофесійною роботою експертів, так і щоквартальним уточненням прогнозу.

   Прогноз УФУ на 2013 рік було скориговано за результатами діяльності страховиків у 2012 році. В порівнянні з попереднім прогнозом, затвердженим наприкінці минулого року, погіршено показники діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя. Зростання валових надходжень страхових платежів прогнозується на рівні +3% (попередній прогноз +11%), а за основними видами страхування:

автоКАСКО -3% (попередній прогноз +7%);

ОСЦПВВНТЗ (внутрішнє) 0% (попередній прогноз +21%);

Зелена картка +0% (попередній прогноз +5%);

Медичне страхування +15% (попередній прогноз +15%);

Страхування здоров’я +20% (попередній прогноз +30%);

Нещасний випадок +20% (попередній прогноз +25%).

    За видами страхування життя прогнозується зростання валових надходжень страхових платежів на +13% (попередній прогноз +22%). Банківський канал зросте на +20% (попередній прогноз +40%), а рітейл на +10% (попередній прогноз +15%). Продовжиться падіння групового страхування на – 15%  (попередній прогноз -15%).

    Крім цього, розглянуто пропозиції УФУ, що були враховані в тексті порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України» до другого читання .

   Розглянуто висновок Комітету з питань соціальної політики та праці до законопроекту «Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про оплату праці" (щодо витрат роботодавців)» р.№2822 від 16.04.2013 та прийнято рішення звернутися до Голів депутатських фракцій з пропозиціями щодо проведення презентації та подальшої підтримки законопроекту.

   Також, прийнято рішення щодо ініціювання змін до Національного плану дій на 2014 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Президента України Януковича В.Ф.

   Схвалено проект Меморандуму про співпрацю між Незалежною асоціацією банків України та Українською федерацією убезпечення та прийнято рішення щодо підготовлення до його підписання.                                             

   На Загальних зборах Членів УФУ затверджено звіт Ревізійної комісії Української федерації убезпечення за 2012 рік та звіт про фінансово-господарську діяльність УФУ. Під час роботи комісія  дійшла висновку, що фінансово-господарська діяльність УФУ ведеться без порушень згідно з вимогами Національних стандартів бухгалтерського обліку. Показники фінансово-господарської діяльності УФУ за звітний період відповідають затвердженому кошторису доходів і витрат.

   Також,  затверджено нову редакцію Положення про розгляд скарг щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги.

КОМЕНТАРІ (0)