Новини

Головна Новини Професійний погляд Відбулися Загальні збори Членів УФУ

Відбулися Загальні збори Членів УФУ

26.12.2013
Українська федерація убезпечення

   Загальні збори Членів УФУ  розглянули річний звіт Асоціації «Українська федерація убезпечення», звіт про діяльність Президії Української федерації убезпечення за 2013 рік та затвердили основні напрямки діяльності УФУ на 2014 рік, а також прийняли рішення щодо їх оприлюднення на офіційному веб-ресурсі федерації  (www.ufu.org.ua)

   Учасники Загальних зборів позитивно оцінили проведені Федерацією заходи щодо розбудови класичного, прозорого страхового ринку в Україні.

   В 2014 році дії Федерації будуть спрямовані, зокрема, на актуалізацію Стратегії розвитку страхового ринку України на 2014-2022 роки та просування її елементів,  у тому числі, через пропозиції щодо включення відповідних пунктів Стратегії  до програмних документів політичних партій України, роз’яснення важливості довгострокового ресурсу, акумульованого в середині країни, та необхідність його залучення для макроекономіки,  оновлення законодавства про страхування та налагодження ефективної взаємодії УФУ з регулятором та між об'єднаннями страховиків,  удосконалення відносин страховиків та банків.

    Також Федерація сприятиме зміні парадигми соціального захисту, створенню Методики оцінки вартості життя та імплементації її у законодавство, удосконаленню системи управління ризиками в державі та суспільстві, зокрема шляхом визначення критичної інфраструктури, розвитку ринку страхування подорожуючих, розвитку системи професійного страхового посередництва.

   У пріоритетах УФУ на наступний рік також внесення змін до Податкового кодексу України в частині запровадження фіскального стимулювання розвитку класичного  страхування шляхом удосконалення оподаткування операцій страхування у страхувальника, страховика та вигодонабувача.

    Крім цього рішенням Загальних зборів було переобрано членів органів управління УФУ, а саме сформовано Президію УФУ у складі: АТ «СК «АХА Страхування», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ «Європейське туристичне страхування», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна ЖИТТЯ»,  та НАСК "Оранта" в особі  О.Завади на правах екс-Президента УФУ, та Ревізійну комісію у складі: ПАТ «СК «Оранта-Життя», ПрАТ «СК «Ейгон Лайф Україна» та ТДВ «СК «Фінекс».

КОМЕНТАРІ (0)