Новини

Головна Новини Професійний погляд Події, які відбувались на страховому ринку протягом 2014 року, негативно впливатимуть та обмежуватимуть його розвиток досить довгий час

Події, які відбувались на страховому ринку протягом 2014 року, негативно впливатимуть та обмежуватимуть його розвиток досить довгий час

11.02.2015
Українська федерація убезпечення
Валерій Грищенко - Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління НАСК «Оранта»

  Що, на ваш погляд, відбулось важливого у 2014 році на страховому ринку України?

   Ми всі усвідомлюємо, що страховий ринок України, як і інші галузі української економіки, суттєво постраждав внаслідок політичної нестабільності, зовнішньополітичного конфлікту, окупації АР Крим та військових дій на сході країни. Практично за всіма видами страхування спостерігалося падіння обсягів страхових премій. Найбільш інтенсивним падіння було зі страхування фінансових ризиків, кредитів і відповідальності.

   Втрата страхового ринку Криму та кардинальне зменшення обсягу страхових операцій на південному сході України просто механічно «відрізало» великий сегмент споживачів страхових услуг від страхових компаній України.

  Загострення зовнішньополітичного конфлікту з РФ призвело до змін у географічній структурі вихідного перестрахування. Відчутно зменшилась частка російських перестраховиків, натомість зросла питома вага перестрахових компаній Німеччини та Великої Британії.

   Ситуація на страховому ринку погіршувалась ще й тому, що протягом останніх років не був вироблений єдиний підхід до регулювання і контролю діяльності учасників ринку. Це призвело до виникнення деяких хронічних проблем: недостатньої капіталізації і низької мотивації до поліпшення якості послуг. В попередній період спостерігалась висока залежність від банківського сектора як каналу продажів і джерела доходів, і тому значне зниження активності банків в секторі кредитування населення негайно відбилось і на надходженнях премій до страхових компаній.

   В одному з найважливіших видів страхування - ОСЦПВВНТЗ ми змушені констатувати відсутність належного контролю за платіжною дисципліною учасників, наявність серйозних порушень з їх боку, і як результат, виключення з членів МТСБУ деяких страхових компаній, які в попередній період були досить значними гравцями на цьому ринку.

   Економічні проблеми у країні, природно, призвели до зниження платоспроможності населення. Якщо додати до цього суттєве зростання ціни на паливо-мастильні матеріали, не доводиться дивуватись, що ринок КАСКО помітно знизив свої обсяги, адже страхування КАСКО, як загально відомо, це перш за все, нові транспортні засоби.

   Є підстави вважати, що події, які відбувались на страховому ринку протягом 2014 року, негативно впливатимуть та обмежуватимуть його розвиток досить довгий час. Наразі навряд чи знайдете експертів, які б не відмітили згадані кризисні явища.

   Разом з тим, треба розуміти, що кризи у будь якій системі, в тому числі і на страховому ринку, - це час «самоочищення», реструктуризації, виявлення слабких місць.

Які важливі для Вашої компанії події відбулись у 2014 році?

   Не є таємницею, що НАСК «Оранта» практично весь 2014 рік працювала під управлінням тимчасової адміністрації, введеної за рішенням Нацкомфінпослуг. Цим обумовлене те коло завдань, на виконанні яких була зосереджена наша увага.

   Однозначно можна стверджувати, що структура «Оранти», її регіональна мережа і її колектив показали гідну поваги життєздатність і стійкість в кризовій ситуації.

   Вимушена втрата п'яти регіональних дирекцій в Криму і на Південному Сході країни, втрата великої ділянки страхового поля стала для нас важким випробуванням.

   Дії тимчасової адміністрації, введення якої було розцінено деякими учасниками страхового ринку як ознака неминучого банкрутства, насправді вилилися в низку серйозних заходів з оздоровлення фінансової ситуації в Компанії. «Оранта» позбулася великого кредиту, скоротила непродуктивні витрати, зробила серйозні зусилля з поліпшення системи виплати страхових відшкодувань.

   В результаті кардинально скоротилася заборгованість компанії по сплаті комісійної винагороди, як і по інших витратах на ведення справи. Зросли страхові резерви компанії  А це, як відомо, найважливіший чинник, що забезпечує платоспроможність і стійкість компанії.

   Наразі не той час, коли належить прагнути до експоненціального росту, до збільшення своєї частки страхового ринку за будь-яку ціну. Тому ми поставили на чільне місце завдання досягти рентабельності нашої роботи і визначали результати кожного підрозділу не тільки за сумою зібраних премій, але насамперед по показнику перевищення доходів над витратами.

   Ми можемо із задоволенням констатувати, що, компанія суттєво просунулась в цьому напрямку.

   Кількість укладених нових договорів страхування в цей період свідчить про те, що ми зберегли найважливіший ресурс, який визначить подальшу перспективу - довіру страхувальників. Ще одним свідченням цього може слугувати результати конкурсу торгових марок «Фаворит успіху», згідно з якими НАСК «Оранта» залишається найбільш відомою страховою компанією в Україні.

   Компанія працює стабільно, ретельно моніторяться і регулюються фінансові потоки, проводяться традиційні акції.

   Іде формування бюджету на нові періоди, підрозділи намічають плани на найближчі місяці з порівняно невеликим, але з приростом до минулого року. Той факт, що після складних випробувань ми зберегли структуру, мережу та працездатність компанії, крок за кроком збільшуємо суми надходжень страхових платежів, виплачуємо страхові відшкодування та розраховуємось з боргами – це стало для нас найважливішим результатом минулого року.

Чи плануєте ви запускати нові клієнтські програми/продукти у 2015 році?

   Навряд чи варто планувати  якісь  кардинальні нововведення у перелік продуктів, що пропонується страхувальникам. По-перше, відпрацьований за попередні роки наш набір страхових продуктів є різноманітним та достатньо якісним, відповідає потребам ринку і загальноприйнятим стандартам. По-друге, в умовах ринку, що падає, причому по об’єктивним причинам, не є доцільним вдиратися до нього з занадто революційними ідеями.

  Тим не менше, наші підрозділи, які займаються продажами та методологією страхування, уважно відслідковують тенденції ринку, і за їх пропозиціями готуються нові продукти, які краще відповідають очікуванням страхувальників окремих категорій.

   Скажімо, у нашої компанії є клас страхувальників, які традиційно є лояльними до НАСК «Оранта», і до яких ми можемо дістатись завдяки розгалуженій мережі підрозділів компанії. Це мешканці невеликих містечок, селищ та сіл. Наразі ми збираємось запропонувати їм продукти по лінії КАСКО та по лінії особистого страхування, зокрема страхування медичного, які, як ми сподіваємось, більше пристосовані та зручні для згаданої категорії населення.

Які зміни (законодавчі чи організаційні) повинні відбутися на ринку для позитивного впливу на роботу та результат вашої компанії?

   Ми впевнені, що побажання та очікування НАСК «Оранта» не можуть бути відокремлені від інших учасників страхового ринку. Ми вважаємо, що державі на часі звернути належну увагу наш сектор економіки. Сьогодні страховий ринок є вагомим кредитором банківської галузі, значним інвестором державних цінних паперів, дієвим інструментом охорони здоров'я громадян , активним суб'єктом соціальних програм недержавного пенсійного забезпечення, та захисту постраждалих громадян внаслідок ДТП та інших нещасних випадків. Податкові надходження, капітальні інвестиції, залучення іноземного капіталу у країну – це перелік тих секторів економіки, де внесок страховиків досить відчутний. Але він може і повинен стати ще більшим.

   Наша позиція з приводу того, у якому напрямку повинен рухатись ринок, а також яким чином його учасники  повинні взаємодіяти з органами державної влади була висловлена у відкритому листі до керівників держави, оприлюдненому групою провідних страхових компаній з нашою участю наприкінці минулого року.

   Ми запропонували сформувати професійний склад органу нагляду за страховим ринком і прийняти Стратегію розвитку страхового ринку та реформи органів нагляду, що особливо важливо в сьогоднішніх умовах оновлення влади та початку давно назрілих і необхідних реформ у державі. В іншому випадку страховий ринок України не може очікувати припливу нових іноземних інвестицій, а також підвищується ризик втрати наявних інвестицій, що стане додатковим чинником ослаблення економіки України.

   Ми вважаємо необхідним публічний діалог між бізнесом і владою, наслідком якого має стати успішне проведення економічних реформ на принципах взаєморозуміння, співробітництва, фінансового сприяння та соціальної відповідальності з боку бізнесу.

   Ми чекаємо скорішого відновлення роботи Державного регулятора страхового ринку, який, складаючись з експертів, професіоналів страхової справи, зміг би представляти та захищати інтереси галузі в процесі підготовки змін у законодавстві та економічних реформ. На жаль, сьогодні склад Нацкомфінпослуг не сформований, позицію страховиків у вищих органах влади роз’яснити немає кому, а в результаті ми вже бачимо деякі інновації, скажімо у галузі податкового законодавства, які не беруть до уваги особливості виробничих процесів у страхових компаніях та специфіку їх фінансових потоків.

Що ви очікуєте від 2015 року?

   2015 рік повинен стати періодом реформування фінансового ринку, його очищення. Банки та страхові компанії, які використовували переважно адміністративний ресурс, використовуючи державні фінансові потоки, або вели занадто ризиковану політику, не формуючи необхідних резервів, мають піти з цього ринку.

   Сильні, професійні гравці ринку будуть формувати додаткові резерви для виконання своїх зобов'язань перед клієнтами та партнерами.

   Для клієнта одним з основних факторів при виборі страховика стане не демпінгова ціна продукту, а гарантія виплати відшкодування.

   Є всі підстави вважати, що буде спостерігатися збільшення обсягів добровільного медичного страхування. Цей вид страхування не обіцяє високі прибутки, але залучення великої кількості клієнтів, особливо через колективні договори з підприємствами робить його достатньо рентабельним. А головне – глибоке проникнення цього інституту страхування в суспільство збільшує довіру страхувальників до страхових компаній.

   В сфері моторного страхування ми чекаємо консолідації зусиль членів Моторного (транспортного) страхового бюро, спрямованих на захист інтересів потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, на повну компенсацію втрат і підвищенню довіри до страхових компаній.

Ваші прогнози щодо розвитку страхового ринку

   Досить просто приєднатись до думки переважної більшості експертів, які абсолютно обґрунтовано передбачають зниження обсягів страхових премій, зростання обсягів відшкодувань і таке інше. Складні економічні та політичні умови сьогоднішнього дня легко дозволять робити такі прогнози.

   Однак ми вважаємо, що при втратах у кількості страховий ринок повинен додати у якості. Криза кінець-кінцем мине, і страховики, загартовані важкими умовами, вдосконаливши свої структури та методи роботи, почнуть відновлювати обсяги надходжень страхових премій.

КОМЕНТАРІ (0)