Новини

Головна Новини Новини учасників Федерації НАСК «Оранта» проведе позачергові Загальні збори акціонерів

НАСК «Оранта» проведе позачергові Загальні збори акціонерів

16.09.2013
НАСК "ОРАНТА"

   Правління НАСК «Оранта » на своєму засіданні 4 вересня 2013 прийняло рішення за № 100, яким ініціювало скликання і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта » і звернулося з цією пропозицією до Наглядової ради Компанії.

Наглядова рада у складі:

Спілки Олега Вікторовича - Голову Наглядової ради;

Просянкіна Павла Юрійовича - Заступника Голови Наглядової ради;

Тимінського Олександра Івановича - Секретаря Наглядової ради;

Варенко Миколи Віталійовича - члена Наглядової ради ,

одноголосно прийняв рішення про скликання і проведення позачергових Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта» в м. Києві 1 листопада цього року з таким порядком денним:

1) про обрання голови і членів рахункової комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»;

2 ) про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта », обрання голови, секретаря, робочої президії та редакційної комісії Загальних зборів акціонерів НАСК «Оранта»;

3 ) про обрання членів Наглядової ради НАСК «Оранта»;

4 ) про обрання членів Ревізійної комісії НАСК «Оранта»;

5 ) про зміну найменування (типу) НАСК «Оранта» у зв'язку з приведенням діяльності НАСК «Оранта » у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» ;

6 ) про внесення змін до Статуту НАСК «Оранта» шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» ;

7 ) про приведення внутрішніх документів НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту НАСК «Оранта»;

8 ) про збільшення статутного капіталу НАСК «Оранта» шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

9 ) про публічне розміщення акцій ;

10 ) про затвердження уповноваженого органу НАСК «Оранта», якому надаються повноваження , визначені нормативно - правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства;

11 ) про визначення уповноважених осіб НАСК «Оранта», яким надаються повноваження, визначені нормативно - правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який установлює порядок збільшення (зменшення ) статутного капіталу акціонерного товариства;

12 ) про затвердження ринкової вартості акцій НАСК «Оранта»;

13 ) про затвердження ціни викупу акцій НАСК «Оранта» при здійсненні обов'язкового викупу акцій;

14 ) про затвердження переліку конфіденційної інформації НАСК «Оранта».

КОМЕНТАРІ (0)