Новини

Головна Новини Новини учасників Федерації Будні «Оранти»

Будні «Оранти»

27.11.2014
НАСК "ОРАНТА"

   Той факт, що нинішній 2014 рік був для Національної акціонерної страхової компанії «Оранта» одним з найскладніших за всю історію, не є чимось новим. Весь страховий ринок перебував під пресингом макроекономічних і політичних чинників, які призвели до істотного падіння обсягу зібраних страхових премій.

   Протягом практично всього року страховик України з найдовшою історією, що нещодавно відзначив 93 річницю з дня свого заснування, працював під управлінням Тимчасової адміністрації, введеної Нацкомфінпослуг.

   5 грудня 2014року повноваження Тимчасового адміністратора закінчаться, і тому сьогодні є привід підбити деякі попередні підсумки цього періоду.

   Однозначно можна стверджувати, що структура «Оранти», її регіональна мережа і колектив показали гідну поваги життєздатність і стійкість в кризовій ситуації.

   Вимушена втрата п'яти регіональних дирекцій в Криму і на Південному Сході країни, втрата великої ділянки страхового поля могла б привести до краху будь-яку компанію, але не «Оранту».

   Дії Тимчасової адміністрації, введення якої було розцінено деякими учасниками страхового ринку як ознака неминучого банкрутства, насправді вилилися в низку серйозних заходів щодо оздоровлення фінансової ситуації в Компанії. «Оранта» позбулася великого кредиту, скоротила непродуктивні витрати, зробила серйозні зусилля з поліпшення системи виплати страхових відшкодувань.

   В результаті кардинально скоротилася кредиторська заборгованість компанії. При цьому в плановому порядку фінансувалися всі необхідні витрати на ведення справи, в тому числі і довгострокового характеру, як, наприклад, реконструкція систем опалення в приміщеннях регіональних підрозділів на виконання завдань Постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 296.

   Зросли страхові резерви Компанії (на 10,5%, до суми 307, 3млн. грн.). А це, як відомо, найважливіший чинник, що забезпечує платоспроможність і стійкість компанії.

   Безумовно, цього не вдалося б досягти без дієвої підтримки всіх співробітників страхової компанії, яку вони надали Тимчасовій адміністрації. Їх зусиллями за 9 місяців 2014 було зібрано 291, 6 млн. гривень страхових премій. Якби не напружена праця наших продавців, втрати від припинення діяльності в Криму і на Південному Сході, були б набагато серйозніші.

   Ми визначали успішність роботи підрозділів не тільки за сумою зібраних премій, але насамперед, за рентабельністю кожної окремо взятої точки продажів. І слід зазначити, що мета виведення підрозділів на ефективний рівень роботи на сьогодні практично досягнута. Кожен місячний звіт свідчить, що більшість відділень в містах, районних центрах чи в селах підвищують рівень своєї рентабельності.

   З приходом в Компанію Тимчасової адміністрації було проведено міжнародний аудит, за результатами якого у звітності НАСК «Оранта» було відображено накопичені збитки минулих років.

   Показово, що за результатами роботи 9 місяців поточного року Компанія спрацювала прибутково, що підтверджує офіційна звітність страховика.

   За 9 місяців 2014року Компанія уклала понад 1,5 млн. нових договорів страхування, а це показує, що ми зберегли найважливіший ресурс, який визначить подальшу перспективу - довіру страхувальників.

   Слід зауважити, що жодного факту заборони страхової діяльності НАСК «Оранта» з боку Регулятора чи саморегулівних організацій України не було, так само, як і не існує жодної заборони з боку цих структур щодо  видачі «Оранті» будь-яких бланків полісів страхування.

   Компанія з початку року вже виплатила понад 110 млн. гривень страхових відшкодувань.

   Очевидно, що фінансовий ринок відчув ознаки оздоровлення «Оранти». Це видно хоча б з того, що банківські установи почали відновлювати співробітництво з Компанією, одержані пропозиції про акредитацію у великих банках. При цьому мають місце непоодинокі випадки, коли позичальники банків бажають застрахувати своє заставне майно саме в «Оранті».

   Компанія працює відкрито, стабільно, розробляються і вводяться нові страхові продукти, ретельно моніторяться і регулюються фінансові потоки, проводиться кваліфікований андерайтинг та оцінка ризиків.

   Є всі підстави вважати, що після проведення Позачергових зборів акціонерів, запланованих на 4 грудня цього року, будуть сформовані статутні органи управління Компанії, що забезпечить стабілізацію ситуації і підвищення  працездатності та конкурентоспроможності НАСК «Оранта».

КОМЕНТАРІ (0)