Новини

Головна Новини Новини Федерації Олександр Завада: Щодо ЗУ "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

Олександр Завада: Щодо ЗУ "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"

18.07.2012

   Олександр Завада відповів на запитання ВБ "Україна Бізнес", пов'язані з введенням в дію Закоку України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

   - В среде страховщиков на сегодняшний день бытует мнение, что введение данного Закона в Украине преждевременно. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Когда, по вашему мнению, рынок аграрного страхования Украины будет готов к его действию.

   - Згідно з Законом України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, який набирає чинності з 1 липня 2012 року, Кабінет Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону має розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, а це більше 30 різних документів. Враховуючи “рамковість” Закону, зміст саме  цих документів дасть розуміння того, яку систему сільгоспстрахування з державною підтримкою буде побудовано.

   Агрострахуванням в Україні займаються не так багато компаній, тому бажано, щоб всі вони були залучені до роботи над цими документами. На сьогодні, широкому загалу не відомий стан їх підготування, за місяць до передбаченої Законом дати їх прийняття, проекти цих документів не оприлюднені, тому говорити про щось конкретне зарано.

   - Какая из мировых моделей внедрения аграрного страхования является наиболее приемлемой для Украины? Почему?

   - На нашу думку це могла б бути модель, схожа на канадську, американську або турецьку, в якій страхування мають здійснювати приватні страховики, взаємовідносини яких з державою будуються на засадах державно-приватного партнерства.

   - Как Вы считаете, будет ли принятие данного Закона эффективным в Украине? Какие его положения являются прогрессивными или же недостаточно проработанными?

  -  Закон вже прийнятий, Закон рамковий, тому все буде залежати від того, в якому напрямку іде підготування підзаконних актів. Результат може бути дуже різним – від формального страхування до якісного страхування світового рівня з високими гарантіями для всіх учасників.

   Новими та позитивними нормами Закону є, зокрема, ліцензування страхування сільгосппродукції, окремі вимоги до страховиків, що здійснюють агрострахування з державною підтримкою, створення пулу як об’єднання цих страховиків, єдині тарифи та стандартизовані страхові продукти.

   Серед недоліків – залишився старий механізм отримання сільгоспвиробниками субсидії на частину сплаченої ними страхової премії, невизначений мінімальний розмір такої субсидії, є невизначеність щодо можливості перестрахування ризиків у нерезидентів, а також щодо фонду покриття катастрофічних ризиків без достатнього обсягу коштів якого всі катастрофічні ризики залишаються на страховиках.

   - Готовы ли страховщики Украины стать активными участниками рынка аграрного страхования? Что может способствовать ускорению этого процесса?

   - На сьогодні реальними гравцями на цьому ринку є 10 – 15 компаній. Законодавча зміна “правил гри” буде мати безумовний вплив як на кількісний так і на якісний склад учасників ринку. Все буде залежати від якості цих “правил гри”.

   - Какие, по вашему мнению, положения Закона должны обязательно действовать при работе аграриев? Сможет ли введение в силу данного Закона улучшить деятельность аграриев? Каким образом?

   - Обов’язкове використанні стандартизованих страхових продуктів, що передбачають чіткі,  детальні процедури, яких мають дотримуватися страхувальники і страховики. Це має забезпечити високу якість страхування.

   Нажаль, як і раніше на сільгоспвиробниках-страхувальниках залишається ризик несвоєчасного отримання, недоотримання або неотримання взагалі державної допомоги у вигляді компенсації частини сплаченої ними страхової премії. Це зменшує їх зацікавленість у агрострахуванні з державною підтримкою.

   - Как показывает жизненный опыт, если речь идет о денежных суммах, всегда уместнее оговаривать четкие цифры, ведь расплывчатость в законодательных нормах уже не раз играла злые шутки со многими участниками рынка Украины. Какой на Ваш взгляд должна быть доля государственной поддержки аграриев в агростраховании?

   - На нашу думку держава має надавати компенсацію страхової премії у розмірі не менше 50%, а також забезпечити виплати у випадку досягнення катастрофічними збитками граничних розмірів через так званий механізм Stop Loss.

   - Один из самых острых вопросов, связанных с новым Законом – лицензирование в аграрном страховании. Эксперты широко освещали эту тему в аналитических публикациях. В Украине касательно этого вопроса – мнения кардинально разделились. Есть как горячие приверженцы данной меры, так и острые ее противники. Какое Ваше отношение к установленным законодательством нормам лицензирования в агростраховании?

   - Законом передбачено ліцензування. Все буде залежати від ліцензійних умов. З огляду на положення проекту нової редакції Закону про страхування, яка готується до другого читання робочою групою при Нацкомфінпослуг, передбачається взагалі кардинально змінити всю систему ліцензування та класифікацію видів страхування з наближенням до європейських стандартів.

   - Главным нововведением, предусмотренным законодателями в данном Законе, является создание Аграрного страхового пула (АСП). Какое Ваше отношение к созданию АСП? Предоставит ли членство в АСП выгоды и преимущества страховщикам?

   - Все буде залежати від встановлених законодавством вимог до членства у Пулі, а також від чіткого визначення обсягу зобов’язань кожного члена Пулу. В іншому випадку, катастрофічні розміри можливих збитків разом з солідарною відповідальністю несуть дуже великі ризики для кожного члена Пулу.

КОМЕНТАРІ (0)