Новини

Головна Новини Новини Федерації Щодо подій у секторі страхування у зв’язку із відсутністю перезавантаження Регулятора

Щодо подій у секторі страхування у зв’язку із відсутністю перезавантаження Регулятора

13.10.2014
Українська федерація убезпечення
УФУ вимагає невідкладно ініціювати докорінну реформу інституційного забезпечення системи державного регулювання та нагляду в сфері страхування з належною її кадровою та фінансовою підтримкою.

   Українська федерація убезпечення в черговий раз звернулась до Президента України та Прем’єр – Міністра України  у зв’язку із необхідністю невідкладного вирішення питання інституційного перезавантаження державного органу нагляду за діяльністю страховиків, яким на сьогодні є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

   Враховуючи, що страхова діяльність щільно пов’язана з наданням соціального захисту населення, підтримання задовільного фінансового стану страховика є головним фактором  їх здатності виконати у майбутньому свої зобов'язання. Тому, у будь-якій країні основним напрямком діяльності регулятора ринку фінансових послуг є контроль за достовірністю звітності установи, оцінка її реального фінансового стану, дотримання нею встановлених вимог до платоспроможності, зокрема, достатності страхових резервів та капіталу. Водночас, така діяльність Регулятора має бути прозорою та передбачуваною.

   Натомість наслідком дій Нацкомфінпослуг є вимивання коштів страхових резервів, створення поля для корупції і зловживань. Діяльність Нацкомфінпослуг є непрозорою, надає можливості за однакових  умов приймати різні, навіть протилежні за своєю суттю рішення,  призводить до створення штучного інформаційного вакууму, невизначеності, не прогнозованості дій Регулятора.  Вже не вперше замість прийняття системних рішень, надання роз’яснень з найбільш нагальних питань, аналізу та узагальнення практики, іншого ряду важливих  заходів, що дали б змогу учасникам фінансових ринків отримати впевненість в законності своєї діяльності чи привести свою діяльність у відповідність з вимогами, діяльність  Регулятора провокує хаос на ринку, створює  непередбачуваність  дій фінансових установ, підвищує  ризики нестабільності діяльності учасників ринків фінансових послуг та збільшує  загрози виконання ними своїх зобов’язань.

   Яскравим прикладом непрозорих, дискримінаційних дій Нацкомфінпослуг стало прийняття розпорядження № 2863, опубліковане на сайті Регулятора 06.10.2014, яким з 09.10.2014 планується призупинити дію ліцензій АТ «СГ «ТАС» (приватне) на право здійснення страхової діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), у зв’язку з тим, що «…товариством було частково сплачено пеню за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування лише 186 страхувальникам з 3198…». Таким рішенням Регулятор фактично ставить під загрозу понад 1 000 000 клієнтів та 84% бізнесу компанії.   В таких умовах годі й говорити про інвестиційний клімат, залучення у галузь не тільки іноземних, а й вітчизняних інвестицій.

   Як показав досвід цього року, точковими змінами неможливо досягти бажаного результату. Необхідною є саме докорінна перебудова як складу Регулятора, так і принципів його  роботи.  І чим довше буде відкладатися така перебудова, тим більшими будуть втрати.

   Водночас, можна  впевнено стверджувати, що подальшого додаткового погіршення ситуації, у зв’язку із можливим переданням повноважень щодо регулювання та нагляду до НБУ, у відповідності до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання ринків цінних паперів і фінансових послуг», оприлюдненого 01.08.2014 на сайті Міністерства фінансів України, а також люстраційними процесами, під які потрапляє майже увесь склад Нацкомфінпослуг, не уникнути також. Поряд із кризовими явищами на ринку, під час транзитних процесів буде виникати неконтрольована ситуація, якою спробують скористуватись недобросовісні власники страхових компаній.

КОМЕНТАРІ (0)