Новини

Головна Новини Новини Федерації Заява Української федерації убезпечення щодо ситуації навколо МСТБУ

Заява Української федерації убезпечення щодо ситуації навколо МСТБУ

01.07.2015
Українська федерація убезпечення

   Українська федерація убезпечення, проаналізувавши внесений групою народних депутатів України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (щодо удосконалення механізму страхового забезпечення надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних  пригодах та вдосконалення системи органів управління та контролю МТСБУ), р. № 2122а заявляє про наступне.

   Внесений Проект, який стосується страхової діяльності без обговорення з ринком, розцінюється не інакше, як здійснення тиску на учасників ринку, а метою його внесення, де-факто, є намагання отримання контролю над витрачанням коштів фондів МТСБУ з боку окремих Народних депутатів під виглядом захисту споживачів страхових послуг.

   Аналіз положень Проекту щодо корпоративного управління МТСБУ  показав наступне.

   Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) було створено страховиками більше ніж 20 років тому. До 2010 року МТСБУ фактично було саморегулівною організацією, яка виконувала делеговані державою повноваження і забезпечувала виконання гарантійної функції та координацію одного із найважливіших видів страхування. При цьому, органи влади виконували наглядову функцію без втручання в оперативну діяльність бюро.

   Починаючи з 2010 року, відбулось фактичне відсторонення страховиків від здійснення корпоративного управління бюро, що призвело до значних фінансових втрат та погіршення стану виконання своїх зобов’язань страховиками. З цього часу неодноразово представники влади  в складі Координаційної ради МТСБУ використовують свій адміністративний ресурс, приймаючі непрозорі та необґрунтовані кадрові рішення. Це однозначно розцінюється ринком, як шкідливе та непрофесійне втручання в оперативну діяльність бюро, що тільки погіршує ситуацію на ринку.

   Згідно з Проектом, в системі корпоративного управління МТСБУ пропонується скасувати серед органів його управління Президію МТСБУ, яка на сьогодні формується із страхових компаній та здійснює оперативне управління діяльності МТСБУ.

   Натомість пропонується до іншого органу МТСБУ - Координаційної ради, яка на сьогодні складається із представників органів влади і створена для здійснення наглядових функцій, передати повноваження щодо оперативного управління МТСБУ.

   Пропозиція  щодо введення до складу оновленої Координаційної ради страхових компаній  виглядає фарсом, з огляду на запропоновані склад та  модель прийняття рішень Координаційною радою.

   Так, запропонована модель, а саме необхідні  кількість присутніх членів для правомочності засідання  та мінімально необхідна кількість голосів для прийняття рішень, свідчить, що для прийняття будь-якого рішення в системі  управління  саморегулівною організацією страховиків достатньо, щоб за нього проголосували  лише члени Координаційної ради, які є  представниками органів державної влади.   

   Таким чином, запропонована модель корпоративного управління МТСБУ усуває страховиків від управління саморегулівним об’єднанням та передає контроль над його управлінням представникам народних депутатів. Поєднання функцій  народного депутата з функціями управління оперативною діяльністю саморегулівного об’єднання суперечить положенням Закону України «Про статус народного депутата».

   Враховуючи викладене, вважаємо, що запропонована в Проекті модель корпоративного управління МТСБУ є такою що суперечить чинному законодавству та є поверненням до практики попередньої влади 2010-2014 років, за якої з фондів МТСБУ зникли більше 250 млн. гривень.

   Положення Проекту щодо мінімальних розмірів гарантійних внесків страховиків до МТСБУ не мають обґрунтування, покладають на страховий ринок додаткові валютні ризики, непов’язані з професійною діяльністю, а отже,  є шантажем національного бізнесу.

   Положення Проекту щодо  відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю власників транспортних засобів, винуватих у скоєнні ДТП, фінансування лікування потерпілих осіб є непрофесійними, популістськими та суперечать європейській практиці. Вважаємо, що  ці пропозиції знайшли своє місце в Проекті з метою вуалювання головної мети законопроекту – відсторонення страховиків від управління саморегулівним об’єднанням задля доступу до неправомірного витрачання коштів фондів МТСБУ.

   Вважаємо, що проект Закону України має бути відхилений. Водночас наголошуємо, що МТСБУ, як об’єднання страховиків, що несуть солідарну відповідальність, і основним завданням якого є здійснення гарантійних  функції у разі банкрутства його членів, якнайбільше зацікавлене у збереженні коштів у фондах МТСБУ, виконанні членами МТСБУ своїх зобов’язань перед страхувальниками та потерпілими і недопущенні їх банкрутства. На сьогодні можна констатувати, що після відновлення страховиками в 2014 управління над діяльністю МТСБУ за рік було впроваджено внутрішні механізми щодо збереження коштів у фондах МТСБУ, підвищення прозорості у діяльності МТСБУ і страховиків, а також впроваджено механізми щодо покращення якості надання послуг потерпілим.

   Слід зазначити, що членами МТСБУ та професійними асоціаціями страховиків напрацьовано законопроект, прийняття якого дозволило би вирішити абсолютну більшість проблем страхування ОСПВВНТЗ,  суттєво підвищити якість  надання послуг страхувальникам та потерпілим, зокрема, в частині запровадження прямого врегулювання та електронного полісу, підвищило прозорість діяльності та платоспроможності учасників ринку, а також удосконалило систему корпоративного управління МТСБУ.   Проект повністю готовий для внесення до ВРУ суб'єктами законодавчої ініціативи але, з «об’єктивних причин»,  не знаходить підтримки профільного комітету ВРУ та зацікавлених Народних депутатів. 

КОМЕНТАРІ (0)