Статистика

Головна Статистика Члени УФУ Загальне страхування 2018

Учасники

2018

Перший квартал

Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) за 3 місяці 2018 року  та Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) в цілому та страхового ринку України (Non-Life) за 3 місяці 2018 року  (діаграми)

Підстави запровадження та подальшого розвитку структури показників – прийнята в УФУ Стратегія та Політика розкриття інформації – розміщена на офіційному веб-ресурсі УФУ в розділі “Розкриття інформації страховиками”.

Інформація представлена:
- діаграми щодо показників членів учасників інформаційного обміну(УІО) та УІО в цілому.

Періодичність:
– через два місяці після звітного кварталу – щодо показників УІО в цілому та Членів УІО.

Особливості розрахунку показників – у графах “Формула розрахунку” та “Порядок розрахунку за звітністю до Нацкомфінпослуг” на листі “Порядок розрахунку показників” у складі табличної форми. При цьому, показники розраховуються подібно до загальновизнаних у світовій практиці, але мають наступні особливості розрахунку:
 - показники Loss Ratio, Expense ratio, Combined ratio, Investment ratio та Operating ratio – розраховуються по відношенню до заробленої брутто премії;
 - показники Loss Ratio, Combined ratio,Operating ratio  розраховуються з урахуванням зміни  резервів збитків та без урахування зміни резервів збитків.
 - показник Investment ratio враховує лише фінансові доходи.

Пояснення щодо показників на прикладі інформації за 3 місяці 2018 року (Non-Life).

Кількість СК (Non-Life) на ринку – 261 (за даними Нацкомфінпослуг станом на 31.12.2017), страхових компаній – учасників інформаційного обміну – 17 (станом на 31.03.2018) (7%).

В портфелі страхових компаній – учасників інформаційного обміну страхувальники-фізособи становлять  46%.

Вихідне перестрахування – в УІО 31%.

Вхідне перестрахування - в УІО 1,6%.

Витрати страхової діяльності в платежах брутто - в УІО 35%.

Частка аквізиційних витрат в платежах брутто – в УІО 19%.

Частка комісійних витрат в платежах брутто - в УІО 16,8%.

Фінансовий результат (до оподаткування) – в УІО - збиток.

 

Показники страхових компаній – учасників інформаційного обміну 

Показник

Без урахування зміни  резервів збитків

З урахуванням зміни  резервів збитків

Loss Ratio

71,7%

72,6%

Expense ratio

39,7%

39,7%

Combined ratio

111,4%

112,4%

Investment ratio

3,9%

3,9%

Operating ratio

107,5%

108,5%

 Страхові компанії – учасники інформаційного обміну:

До страхових компаній – учасників інформаційного обміну входять різні компанії, як за обсягами бізнесу, так і за його спеціалізацією, що зумовлює різницю у відповідних показниках.

Показники діяльності станом на 07 травня 2018 року.