Статистика

Головна Статистика Члени УФУ Загальне страхування 2012

Учасники

2012

РІЧНІ ПОКАЗНИКИДев`ять місяцівПерше півріччяПерший квартал

Зведена звітність страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) (Формат .xls)

Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) за дванадцять місяців 2012 року (Формат .xls), (Формат .pps)

Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) в цілому та страхового ринку України (Non-Life) за дванадцять місяців 2012 року (Формат .pps)

  Підстави запровадження та подальшого розвитку структури показників – прийнята в УФУ Стратегія та Політика розкриття інформації – розміщена на офіційному веб-ресурсі УФУ в розділі “Розкриття інформації страховиками”.

  Інформація представлена у 3-х формах:
- таблична форма у форматі EXCEL щодо показників учасників інформаційного обміну;
- презентаційна форма у форматі Power Point щодо показників учасників інформаційного обміну;
- презентаційна форма у форматі Power Point щодо показників УФУ в цілому та страхового ринку України.

  Періодичність:
– через два місяці після звітного кварталу – щодо показників учасників інформаційного обміну в цілому та учасників інформаційного обміну.

  Особливості розрахунку показників – в графах “Формула розрахунку” та “Порядок розрахунку за звітністю до Держфінпослуг” на листі “Порядок розрахунку показників” у складі табличної форми. При цьому, показники розраховуються подібно до загальновизнаних у світовій практиці, але мають наступні особливості розрахунку:
- показники Loss Ratio, Expense ratio, Combined ratio, Investment ratio та Operating ratio – розраховуються по відношенню до заробленої брутто премії;
- показник Loss Ratio враховує лише сплачені страхові виплати (відшкодування) (без приросту резервів збитків) та витрати на врегулювання;
- показник Expense ratio розраховується лише для учасників інформаційного обміну та учасників інформаційного обміну в цілому, оскільки адміністративні витрати у звітності, що оприлюднює Держфінпослуг, не розділені на Non-Life та Life;
- показник Investment ratio враховує лише фінансові доходи та розраховується лише для учасників інформаційного обміну та учасників інформаційного обміну в цілому, оскільки у звітності, що оприлюднює Держфінпослуг, ці доходи не розділені на Non-Life та Life;
- коефіцієнти технічних резервів та резервів збитків розраховуються та оприлюднюються щорічно на базі річних даних.

  Пояснення щодо показників на прикладі 12 місяців 2012 року (Non-Life).

Станом на 01.01.2013 кількість СК (Non-Life) на ринку – 384 (за даними Нацкомфінпослуг на 30.09.2012), учасників інформаційного обміну (УІО) - 12 (3,1%).
В портфелі учасників інформаційного обміну страхувальники-фізособи: 54,6%.
Вихідне перестрахування - в УІО 19,3%.
Вхідне перестрахування - в УІО 1,6%.
Витрати страхової діяльності в платежах брутто - в УІО 46,3%.
Частка аквізиційних витрат в платежах брутто - в УІО 22,4%
Частка комісійних витрат в платежах брутто - в УІО 16,9%
Результат страхової діяльності – в УІО – збитки.

Учасники інформаційного обміну:
Loss Ratio -  57,1%  
Expense ratio -  47,7%
Combined ratio -  104,8%   
Investment ratio - 5,8%    
Operating ratio -  99,0%   


Учасники інформаційного обміну

Учасниками інформаційного обміну є різні компанії, як за обсягами бізнесу, так і за його спеціалізацією, що зумовлює різницю у відповідних показниках.

Показники діяльності та зведена звітність станом на 01 січня 2013 року.