Статистика

Головна Статистика Члени УФУ Загальне страхування 2013

Учасники

2013

РІЧНІ ПОКАЗНИКИДев`ять місяцівПерше півріччяПерший квартал

Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) за 12 місяців 2013 року (Формат .xls),  (Формат .pps)

Показники діяльності страхових компаній – учасників інформаційного обміну (Non-Life) в цілому та страхового ринку України (Non-Life) за дванадцять місяців 2013 року (Формат .pps)

  Підстави запровадження та подальшого розвитку структури показників – прийнята в УФУ Стратегія та Політика розкриття інформації – розміщена на офіційному веб-ресурсі УФУ в розділі “Розкриття інформації страховиками”.

  Інформація представлена у 3-х формах:
- таблична форма у форматі EXCEL щодо показників членів учасників інформаційного обміну(УІО) та УІО в цілому;
- презентаційна форма у форматі Power Point щодо показників учасників інформаційного обміну;
- презентаційна форма у форматі Power Point щодо показників УФУ в цілому та страхового ринку України.

Періодичність:
– через два місяці після звітного кварталу – щодо показників УІО в цілому та Членів УІО.

Особливості розрахунку показників – у графах “Формула розрахунку” та “Порядок розрахунку за звітністю до Нацфінпослуг” на листі “Порядок розрахунку показників” у складі табличної форми. При цьому, показники розраховуються подібно до загальновизнаних у світовій практиці, але мають наступні особливості розрахунку:
 - показники Loss Ratio, Expense ratio, Combined ratio, Investment ratio та Operating ratio – розраховуються по відношенню до заробленої брутто премії;
 - показники Loss Ratio, Combined ratio,Operating ratio  розраховуються з урахуванням зміни  резервів збитків та без урахування зміни резервів збитків.
 - показник Investment ratio враховує лише фінансові доходи.

Пояснення щодо показників на прикладі інформації за 12 місяців 2013 року (Non-Life).

Станом на 31.12.2013 кількість СК (Non-Life) на ринку – 345 (за даними Нацкомфінпослуг), страхових компаній – учасників інформаційного обміну - 18 (5,2%).
В портфелі страхових компаній – учасників інформаційного обміну страхувальники-фізособи становлять  56,4% *.
Вихідне перестрахування – в УІО 19,5% *.
Вхідне перестрахування - в УІО 2,2% *.
Витрати страхової діяльності в платежах брутто - в УІО 51,2% *.
Частка аквізиційних витрат в платежах брутто – в УІО 23,9% *.
Частка комісійних витрат в платежах брутто - в УІО 21,0% *.
Фінансовий результат (до оподаткування) – в УІО - прибуток *.

Показники страхових компаній – учасникиків інформаційного обміну *:

Показник

Без урахування зміни  резервів збитків

З урахуванням зміни  резервів збитків

Loss Ratio

52,4%

50,6%

Expense ratio

51,7%

51,7%

Combined ratio

104,1%

102,3%

Investment ratio

8,5%

8,5%

Operating ratio

95,6%

93,9%

 Страхові компанії – учасники інформаційного обміну:

До страхових компаній – учасників інформаційного обміну входять різні компанії, як за обсягами бізнесу, так і за його спеціалізацією, що зумовлює різницю у відповідних показниках.

* Показники діяльності станом на 20 червня 2014 року без даних ПрАТ "СК "Граве Україна" (за 2011 рік).